Seminarie vrijwilligers en solidariteit

Vlaamse regering constructief in overleg met Kom op tegen Kanker en Rode Kruis

Afschaffing duolegaten

Delen

Over de afschaffing van het duolegaat heeft Kom op tegen Kanker samen met het Rode Kruis constructief overlegd met Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Ook al liggen standpunten uit elkaar, iedereen wil een nieuw, rechtvaardig systeem waarbij solidariteit via erfenissen nog steeds kan.

De Vlaamse regering kondigde begin oktober aan dat duolegaten - waarbij iemand een deel van z’n erfenis of legaat aan een goed doel schenkt - afgeschaft worden vanaf 2021. Kom op tegen Kanker steunt die beslissing. Een duolegaat wordt nog al te vaak gebruikt om aan fiscale optimalisatie te doen in plaats van een goed doel te steunen.

De ngo vraagt een degelijke overgangsperiode en een nieuw, rechtvaardig systeem om solidair te zijn via een legaat. Goede doelen mogen financieel niet de dupe worden van de afschaffing van het duolegaat. En zo ziet het er momenteel wel naar uit: als er geen nieuw deugdelijk systeem komt, lopen Kom op tegen Kanker en andere goede doelen miljoenen inkomsten mis.  

Solidariteit via legaten moet mogelijk blijven

Minister Diependaele stelde eerder voor om legaten aan goede doelen met een gunsttarief te belasten. ‘Enkel als schenkingen aan goede doelen niet belast worden, spreken we over een gunsttarief. Alleen dan blijft solidariteit via legaten echt mogelijk’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. ‘Met elk ander tarief hebben goede doelen geen verhaal.' België is een van de laatste landen in Europa die schenken aan goede doelen nog belast.

‘Alleen als erfenissen 0 % belast worden, kunnen goede doelen het verlies aan inkomsten dat de afschaffing van het duolegaat teweegbrengt, compenseren’, aldus Marc Michils. ‘Als nalaten aan een goed doel belastingvrij is, zal het mensen overtuigen. Schenkers weten dan dat hun geld integraal naar kankeronderzoek gaat, of naar het vakantiekamp voor kinderen met kanker zonder dat daar belastingen afgetrokken worden.’

Vergeet niet dat goede doelen zoals Kom op tegen Kanker jaarlijks een ontzettend grote maatschappelijke toegevoegde waarde creëren. Kom op tegen Kanker zorgt voor:

  • 10 à 15 miljoen euro jaarlijkse steun aan Vlaams wetenschappelijk onderzoek om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van diegene die kanker overleven te verhogen.
  • tewerkstelling van de vele onderzoekers, hulpverleners, zorghuizen en andere projecten en initiatieven die een toelage ontvangen van Kom op tegen Kanker.
  • publieke diensten zoals de Kankerlijn, het Kankerfonds dat financiële steun biedt, activiteiten voor jongere kankerpatiënten en hun gezin, onze vrijwilligersschool die onze ziekenhuisvrijwilligers coacht ...

Ben je erfgenaam in een duolegaat of wil je een goed doel in je nalatenschap opnemen en heb je vragen? Contacteer ons op het gratis nummer 0800 59 111 of mail testament@komoptegenkanker.be.

 

Thema's: Fundraising