Vlaamse Tolkentelefoon blijft gratis

Delen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zal een budget voorzien om de kosten van huisartsen bij het gebruik van de Vlaamse Tolkentelefoon te ondervangen. Zo blijft dit voor huisartsen gratis en wordt het recht op duidelijke informatie in de eerstelijnsgezondheidszorg gevrijwaard. De beslissing komt er nadat de Vlaamse Liga tegen Kanker haar verontwaardiging uitte over de gebruikersvergoeding die gezondheidsvoorzieningen vanaf 1 januari 2013 zullen moeten betalen voor de Vlaamse Tolkentelefoon. De VLK is de minister dan ook erkentelijk voor deze oplossing.

Vanaf 1 januari 2013 zullen gezondheidsvoorzieningen een gebruikersvergoeding moeten betalen wanneer zij van de Vlaamse Tolkentelefoon willen gebruikmaken. Deze tolkenhulp bestaat sinds 2001 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse minister van Inburgering. Vanaf 2013 ontvangt Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw, een structurele financiering voor de algemene werkingskosten, infrastructuur, coördinatie en matching.

Voor de specifieke werkingskosten, d.i. de vergoeding van de tolken en de telefoonkosten van de gesprekken, zal echter een gebruikersvergoeding worden ingevoerd. De Vlaamse deelsectoren welzijn, onderwijs, tewerkstelling en inburgering kunnen rekenen op een budget om deze kost te ondervangen, maar voor de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, huisartsen, psychiatrische centra,...) was dat niet het geval. In de eerstelijnsgezondheidszorg (zoals huisartsen en wijkgezondheidscentra) dreigde de gebruikersvergoeding dan ook de toegankelijkheid van de tolkentelefoon en een vlotte communicatie tussen patiënten en zorgverleners in het gedrang te brengen.

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vroeg Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,Volksgezondheid en Gezin, maatregelen te nemen om het recht op duidelijke informatie voor anderstalige patiënten, zoals voorzien in de wet op de patiëntenrechten, te garanderen. De VLK en haar Interuniversitaire Werkgroep Diversiteit en Gezondheid* zijn dan ook tevreden met de toezegging van de minister.

* De vzw Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vertegenwoordigt de Interuniversitaire werkgroep Diversiteit en Gezondheid, die startte op initiatief van de VLK en bestaat uit docenten en medewerkers van de vakgroepen huisartsgeneeskunde van alle universiteiten in Vlaanderen en Brussel.