strijd tegen fijn stof

VLK vraagt rookvrije werkplaats voor iedereen

Delen

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) pleitte vandaag tijdens haar 4de Dag tegen Kanker voor een rookvrije werk- en leefomgeving voor iedereen. De VLK verwelkomde de beslissing van de NMBS eergisteren om het binnenlandse treinverkeer volledig rookvrij te maken in het belang van haar passagiers en personeel en wil dat het recht op een rookvrije werkplek tegen begin 2005 gegarandeerd is voor alle werknemers.

De VLK bundelde haar actiepunten in een platformtekst over gedwongen meeroken. Hiermee roept ze iedereen in Vlaanderen op werk te maken van een rookvrije omgeving. Individuen en instanties die bereid zijn dit platform te onderschrijven en zich te engageren om er werk van te maken in hun eigen omgeving, kunnen de platformtekst (pdf) hier downloaden. De VLK legde vandaag haar actiepunten voor aan de bevoegde ministers en de vakbondsvertegenwoordigers. Maar liefst drie ministers (Rudy Demotte, Anissa Temsamani en Adelheid Byttebier) kwamen hun standpunt toelichten.

De VLK vraagt dat uiterlijk begin 2005 een rookvrije werkplaats gegarandeerd is voor alle werknemers. Er moet een wettelijk rookverbod op de werkvloer komen.

Vic Anciaux

Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker

72% van de Belgen rookt niet. Toch wordt die overgrote meerderheid vaak gedwongen mee te roken en buiten haar wil blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. De VLK vindt dat dit niet kan. Iedereen heeft recht op een gezonde rookvrije leefomgeving. Daarom vraagt de VLK dat de overheid het recht op een rookvrije omgeving erkent en voor iedereen wettelijk garandeert.

  • Het rookverbod op de werkvloer geldt voor alle afgesloten ruimtes in gebouwen waar mensen worden tewerkgesteld, zowel in de publieke als de private sector, zowel tijdens als na de arbeidsuren en tijdens werkonderbrekingen.
  • Een rookverbod in alle ruimtes waar mensen werken, betekent meteen ook dat er een algemeen rookverbod komt voor alle gesloten ruimtes in de horeca, op het openbaar vervoer en op openbare plaatsen. De werknemers in deze sectoren (zoals kelners) hebben immers ook recht op een rookvrije werkomgeving. Het inrichten van gescheiden ruimtes en het installeren van filters is niet effectief en duur voor de horeca-uitbaters. En de controle kost de overheid handenvol geld. Bovendien kan men niet vermijden dat de rook van de rookruimte bij het openen van de deur binnendringt in de niet-rokerszone. De VLK kant zich eveneens tegen aparte rookruimtes op het werk. Ook het onderhoudspersoneel heeft immers recht op een rookvrije werkplek.
  • Naast een algemeen rookverbod op de werkplaats vraagt de VLK eveneens meer aandacht voor het probleem van binnenhuisvervuiling. Tabaksrook is verreweg de belangrijkste bron van milieuvervuiling binnenhuis. In naar schatting 60% van de woningen in Vlaanderen wordt gerookt, en roken baby's en kinderen mee. Om kinderen te beschermen tegen tabaksrook thuis vraagt de VLK meer geld om informatiecampagnes te voeren over de gezondheidsrisico's van meeroken. Het budget dat de Vlaamse overheid momenteel ter beschikking stelt voor kankerpreventie, is volstrekt onvoldoende om dergelijke campagnes te voeren. In 2004 wil de VLK intensief campagne voeren tegen gedwongen meeroken en vraagt hiervoor de nodige middelen.