Verwenactiviteiten

Dag tegen Kanker

Tips en inspiratie voor verwenactiviteiten

Tijdens de Dag tegen Kanker nodigen ziekenhuizen, zorgorganisaties en lokale overheden kankerpatiënten en hun naasten uit voor fijne verwenactiviteiten. Nood aan inspiratie? Die vind je hieronder. Je krijgt ook tips over hoe je je activiteiten kunt promoten.

BEWEGEN

Wat: een plezierige en ontspannende activiteit die ook geschikt is om contact te leggen met lotgenoten, ervaringen te delen …

Materiaal: lesgevers zorgen hier doorgaans zelf voor, maar overleg vooraf best met hen wat er moet worden voorzien.

Locatie: een rustig lokaal met voldoende bewegingsruimte voor elke deelnemer.

Tips:

 • Zoek tijdig lesgevers en spreek data, uren, benodigdheden, prijzen ... af. Hoor eerst eens rond in je organisatie. Misschien is er iemand met yogatalent? Maak eventueel gebruik van deze voorbeeldbrief.
 • Maak de activiteit bekend via persoonlijke uitnodigingen aan patiënten, via flyers (bijv. op de raadplegingen van betrokken artsen), affiches (in liften, wachtzalen ...).
 • Werk met inschrijvingen.
 • Ontvang de deelnemers en breng ze naar de locatie.

‘Heel rustgevend! Ik heb veel bijgeleerd en wil graag meerdere sessies volgen.’ - Een kankerpatiënt die een yogaworkshop volgde

Yoga

ETEN & DRINKEN

Wat: maak kennis met werelds gezondste bakfiets! Met deze mobiele sapjesbar trap je zelf je eigen verse sapje! De Sappentrapper biedt een leuke combinatie van gezond bewegen en gezonde voeding. Plezant om te zien en te doen. Neem een kijkje op www.sappentrapper.be. 

Voorzie een à twee vrijwilligers om het fruit te snijden, de blender te bedienen en smoothies/sapjes uit te delen.

Sappentrapper

HART ONDER DE RIEM

Wat: De patiënten en hun naasten kunnen een plaatje aanvragen met een boodschap voor iemand. In sommige ziekenhuizen kunnen de patiënten luisteren naar de radio via het intern omroepsysteem. Er kan een dj (of iemand die kan presenteren) uitgenodigd worden om de plaatjes met de verschillende boodschappen aan elkaar te praten. Eventueel kan er gewerkt worden met een jukebox.

Materiaal: Lijst van liedjes die kunnen aangevraagd worden (eventueel werken via Spotify). Wanneer gekozen wordt voor een jukebox, kan die gehuurd worden via www.jukeboxverhuur.be

Locatie: Ziekenhuiskamers of een gepaste locatie om de gehuurde jukebox te plaatsen.

Aandachtspunten:

 • Start vroeg genoeg met het bevragen van plaatjes.

INFOSESSIES

Wat: zet op een creatieve manier eigen of andere diensten of afdelingen in de kijker. Geef informatie over het aanbod, de dienstverlening en de mogelijkheden.

Tips:

 • Bevraag op voorhand interne en externe dienstverleners.
 • Werk eventueel samen met organisaties die ook aandacht hebben voor kanker en kankerpreventie.
 • Communiceer intern.

'Een fijne manier om ons voor te stellen.’ - Psychologen Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst

MASSAGES

Wat: workshop waarbij deelnemers eerst een woordje krijgen over het hoe en nut van een handmassage. Daarna kunnen ze per twee aan een tafel elk om de beurt oefenen met behulp van de begeleider. Ontspannend en leerrijk tegelijkertijd.

Materiaal: lesgevers zorgen hier normaal zelf voor. Eventueel in samenspraak met het ziekenhuis/zorgorganisatie: handcrème, handdoek, rustige muziek ...

Locatie: een rustig, sfeervol lokaal met tafels en stoelen.

Tips:

 • Zoek tijdig lesgevers en spreek data, uren, benodigdheden, prijzen ... af. Hoor eerst eens rond in je organisatie. Misschien heeft een kinesist, verpleegkundige, collega of vrijwilliger verborgen handmassagetalenten? Maak eventueel gebruik van deze voorbeeldbrief. Of bekijk het overzicht op allesoverkanker.be.
 • Voorzie twee begeleiders, omdat de activiteit met een even aantal deelnemers moet gebeuren. De tweede begeleider kan inspringen wanneer een deelnemer alleen is.
 • Maak de activiteit bekend via persoonlijke uitnodigingen aan patiënten, via flyers (bijv. op de raadplegingen van betrokken artsen), affiches (in liften, wachtzalen ...).
 • Werk met inschrijvingen.
 • Ontvang de deelnemers en breng ze naar de locatie.

‘Heel relaxerend en ontspannend. Het is fijn om dit samen met lotgenoten te doen.’ - Een kankerpatiënt die een workshop handmassage volgde

Handmassage

ONTSPANNING

Eens samen goed lachen met een comedy-optreden, dat is altijd leuk. In het verleden bracht Piv Huvluv al veel patiënten en hun naasten aan het lachen tijdens de Dag tegen Kanker. Voorzie een ruimte waar toeschouwers makkelijk kunnen plaatsnemen.

WORKSHOPS

Wat: een groepsgebeuren waarbij deelnemers een bloemstuk maken onder begeleiding van een professional. Een ontspannende activiteit, waarbij je tegelijk wat kan praten en contacten leggen.

Materiaal: lesgevers zorgen hier doorgaans zelf voor, maar overleg vooraf best met hen wat je zelf moet voorzien.

Locatie: een zaal met tafels en stoelen

Tips:

 • Zoek tijdig lesgevers en spreek data, uren, benodigdheden, prijzen ... af. Hoor eerst eens rond in je organisatie. Misschien is er iemand die de workshop kan geven? Maak eventueel gebruik van deze voorbeeldbrief.
 • Maak de activiteit bekend via persoonlijke uitnodigingen aan patiënten, via flyers (bijv. op de raadplegingen van betrokken artsen), affiches (in liften, wachtzalen ...).
 • Werk met inschrijvingen.
 • Ontvang de deelnemers en breng ze naar de locatie.

'Heel fijn om aan iets te werken die je normaal nooit doet en daarna het resultaat mee te krijgen naar huis. Een herinnering aan een mooie namiddag.'

Bloemschikken
Verwenactiviteiten voor kankerpatiënten
Workshop juwelen maken
Sjaaltjes workshop
IJsjes
Sapjes
modeshow
samen tafelen
Djembé
Yoga
Kookworkshop
Modeshow
Hoe je verwenactiviteiten bekendmaken?
 
 • Geef een persoonlijke uitnodiging aan kankerpatiënten.
 • Verspreid flyers.
 • Hang op strategische plekken affiches op: aan de ingang, in de lift, in de wachtzaal …
 • Maak gebruik van het campagne- en promotiemateriaal van Kom op tegen Kanker.
 • Verspreid eventueel een persbericht.
 • Registreer je activiteit(en) op www.allesoverkanker.be/activiteiten: dé referentieplaats om activiteiten voor kankerpatiënten bekend te maken. Nog geen login? Stuur een mailtje naar webmaster@komoptegenkanker.be
 • Plaats een bericht op de website, Facebookpagina en/of Twitteraccount van je organisatie en/of bij relevante partners.
 • Vraag aan de communicatieambtenaar van de gemeente waar je zorgorganisatie actief is, om je activiteit aan te kondigen in het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website en/of de sociale media waarop je gemeente actief is (bijv. Facebook en Twitter).
 • Vergeet niet om je collega’s tijdig in te lichten zodat zij op hun beurt de patiënten en hun naasten kunnen informeren.
 • Werk samen met bevriende of interessante partners en organisaties.


Ontdek hoe ziekenhuis Oost-Limburg de Dag tegen Kanker in 2017 aanpakte: