Duimen

Zet je actie in de kijker

Hoe meer mensen op de hoogte zijn van je actie, hoe meer potentiële deelnemers, en hoe groter je opbrengst. Daarom helpt Kom op tegen Kanker je graag op weg om je actie bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op onze eigen sociale media.

Promotiemateriaal

Bestel gratis promotiemateriaal

Kom op tegen Kanker bezorgt je graag gratis promotiemateriaal om je actie te laten opvallen.

Pannenkoeken bakken voor Iedereen tegen Kanker

Registreer je actie op deze website

Dan krijgt je actie extra zichtbaarheid op www.komoptegenkanker.be/acties.

Vrienden en familie

Mobiliseer familie en vrienden (online)

Breng je familie, vrienden en collega’s op de hoogte, bijvoorbeeld via Facebook.

Contacteer de pers

Contacteer de pers

Bezorg kranten en magazines informatie over je actie die ze verder kunnen verspreiden.

Wim de Vilder en Tine Embrechts

Betrek een BV

Vraag een lokale BV om peter of meter van je actie te worden. Of om op je evenement aanwezig te zijn.

Nog vragen? Neem dan contact op met je districtscoördinator:

Mireille_Van_Ransbeeck

Mireille Van Ransbeeck

Districtscoördinator fondsenwerving Vlaams-Brabant & B2B