Hoe bespreekbaar is seks bij kanker in de zorg?

Een onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker publiceerde in juni 2022 z'n rapport over seksualiteit en kanker. We vroegen aan 436 mensen met kanker en partners van mensen met kanker hoe bespreekbaar kanker en seksualiteit vandaag met zorgverleners in Vlaanderen is. 

Daaruit blijkt dat de communicatie over en de zorg voor seksuele klachten bij kanker ondermaats is. Zo kreeg maar één op de vier vóór de start van de behandeling informatie over mogelijke gevolgen op seksualiteit.
Bijna de helft van de patiënten en partners heeft tijdens of na de behandeling een gesprek over hun vragen en problemen op seksueel en intiem vlak gehad met een zorgverlener. Nochtans wou een duidelijke meerderheid van de groep die geen gesprek hierover had, wel graag zo’n gesprek.  
Kom op tegen Kanker besprak de resultaten van het onderzoek vooraf al met zorgverleners en patiëntenvertegenwoordigers, en formuleert op basis daarvan een aantal aanbevelingen.  

Lees hier: