Gesprek sociaal tolken

Sociaal tolken in de zorg: maak toekomstige financiering mee mogelijk

Van 15 februari tot 15 juni 2023 kunnen zorgverleners gratis een sociaal tolk inschakelen voor gesprekken met patiënten en naasten. Het project is bedoeld voor alle patiënten in Vlaanderen die baat kunnen hebben bij taalondersteuning. Alle ziektebeelden komen dus in aanmerking. Samen maken we een toekomstige financiering van sociaal tolken in de zorg mogelijk.

Vul je voor of na elk gesprek waarvoor je een beroep doet op een sociaal tolk zeker de korte vragenlijst in? Enkel zo krijg je een terugbetaling van de sociaal tolk.

Proefproject 15 februari - 15 juni 2023

Hoe een gratis sociaal tolk aanvragen?

Welke stappen moet je als zorgverlener zetten als je overweegt om tussen 15 februari en 15 juni 2023 een gratis sociaal tolk aan te vragen? 

Waarom taalondersteuning in de zorg?

Als er een taalbarrière is tussen zorgverlener en patiënt, komt de kwaliteitsvolle en veilige zorg in het gedrang. Er zit ruis op de communicatie waardoor het risico op medische fouten, overbodige onderzoeken, foute diagnose … groter wordt. Ook de patiëntenrechten komen in het gedrang, zoals het recht op informatie en geïnformeerde toestemming. Om de taalbarrière weg te werken, is het belangrijk om indien nodig taalondersteuning in te zetten.

Om taalbarrières in een zorgrelatie op te vangen, bieden sociaal tolken heel goede ondersteuning aan zorgverleners, patiënten en naasten. Zij zorgen ervoor dat de zorgverlener en de patiënt elkaar beter begrijpen en dat er zo ook vertrouwen kan groeien tussen zorgverlener en patiënt. Een sociaal tolk zet een mondelinge boodschap volledig en correct om van de ene taal naar de andere. Dat kan via telefoon, via video of ter plaatse. 
 

Sensibiliseren om Nederlands te leren

We vragen ook om tijdens het proefproject de patiënt/naaste die moeilijk Nederlands spreekt of begrijpt, te informeren over de mogelijkheden om Nederlands te leren en te oefenen (lees meer). Download hiervoor de flyer of vraag de flyer op papier aan.

Toekomstige financiering sociaal tolken

We beseffen dat we een extra inspanning van je vragen om de beslisboom te bekijken en de vragen in te vullen. We zijn je ontzettend dankbaar voor jouw engagement. Vul je dus van 15 februari tot 15 juni binnen de vijf werkdagen na elk gesprek waarvoor je een beroep doet op een sociaal tolk, zeker de korte vragenlijst in? Zonder data hebben wij geen onderzoeksresultaten en kunnen wij ook niet ijveren voor financiering.

Samen maken we de toekomstige financiering van sociaal tolken in de zorg mee mogelijk en garanderen we een kwaliteitsvolle en veilige zorg.

Tips en meer informatie

Een project van
In samenwerking met
Met de financiële steun van