Vrijwilligers types Kom op tegen Kanker

Verzekerd door Kom op tegen Kanker

Het overkomt ons allemaal weleens: een auto-ongeval, vallen, iemand anders schade berokkenen … Als vrijwilliger ben je verzekerd via Kom op tegen Kanker als dat gebeurt op een initiatief van Kom op tegen Kanker. Welke verzekering dekt welke risico’s? Een overzicht. 

Neem altijd de juiste voorzorgen

Neem alle mogelijke voorzorgen om ongevallen of schade te voorkomen tijdens je vrijwilligerswerk. De verzekering van Kom op tegen Kanker dekt geen lokale acties. Tijdens onze officiële evenementen (bv. de 1000 km of de 100km-run voor Kom op tegen Kanker) ben je als actievoerder wel verzekerd.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid

Veroorzaak je schade aan anderen, dan moet je die herstellen of vergoeden. Als vrijwilliger kan dat via de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ van Kom op tegen Kanker. Die dekt alle kosten om de schade te repareren of compenseren die je anderen (lichamelijk) berokkent tijdens je opdracht en op de weg naar en van je opdracht. Ook de schade aan andermans’ goederen valt daaronder. 

Let op, bij bedrog, zware fout of meermaals een lichte fout kun je zelf aansprakelijk worden gesteld. Dan draai je zelf op voor de schade. In bepaalde gevallen kan je familiale verzekering dekking bieden. Schade die je jezelf toebrengt, valt niet onder deze verzekering. In sommige gevallen kun je dan een beroep doen op de lichamelijke-ongevallenverzekering (lees meer later). 

 • Lichamelijke ongevallen

Heb je als vrijwilliger of actievoerder een ongeval in het kader van een initiatief voor of door Kom op tegen Kanker? Dan ben je gedekt door de verzekering ‘lichamelijke ongevallen’. Een ongeval is ‘een plotse gebeurtenis, te wijten aan een externe oorzaak’. Ziekte zoals dehydratatie valt er niet onder. Maar val je flauw door dehydratatie en breek je daarbij je arm, dan worden de kosten wel terugbetaald.  

De verzekering dekt de kosten die voortvloeien uit lichamelijke schade aan de vrijwilliger of actievoerder: 

 • medische kosten, 
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
 • blijvende invaliditeit, 
 • uitkering voor nabestaanden als iemand overlijdt, weliswaar binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. 
 • Schade aan kledij en externe prothesen zijn enkel gedekt in combinatie met medische kosten. 

Goed om weten: de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds komt altijd eerst tussen. In België heeft iedereen immers verplicht een verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bij een ziekenfonds. De vergoedingen van de lichamelijke-ongevallenverzekering worden aanvullend uitbetaald. 

Als je ook een aanvullende medische verzekering hebt, betaalt die verzekering het remgeld gedeeltelijk of volledig terug. De medische kosten die niet door het ziekenfonds worden gedekt, worden - binnen de grenzen van de polis - uitbetaald door de lichamelijke-ongevallenverzekering. 

 • Omnium dienstopdrachten

Verplaats je je met de auto voor je vrijwilligerswerk voor Kom op tegen Kanker, dan is het voertuig verzekerd via de omniumverzekering van Kom op tegen Kanker. Elke personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lichte vrachtwagen die in België is ingeschreven op naam van de vrijwilliger/actievoerder of van een inwonend gezinslid, is verzekerd als de cataloguswaarde van het voertuig niet hoger is dan 75.000 euro. Een voertuig met een hogere cataloguswaarde is niet verzekerd. De maximumvergoedingslimiet bedraagt 35.000 euro. Per schadegeval geldt een franchise. Die is afhankelijk van het schadegeval. 

Goed om weten: de BA-autoverzekering is wettelijk verplicht in België. Als je door je eigen fout schade veroorzaakt aan een tegenpartij, zal de BA-autoverzekering tussenbeide komen om de schade aan de tegenpartij te vergoeden. De schade die je zelf lijdt, is - binnen de grenzen van de polis - gedekt door de omniumverzekering. 

Wat bij ongevallen of schade?

 • Tijdens je vrijwilligerswerk voor Kom op tegen Kanker: neem zo snel mogelijk contact op met team support via 02 227 69 69 of teamsupport@komoptegenkanker.be
 • Tijdens een andere actie: meld de schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar. 
 • Houd alle foto’s, documenten en facturen goed bij en geef ze zo snel mogelijk door aan je verzekeraar.