Financieel

Patiënten en naasten steunen

Man in auto

Financiële steun

Er zijn nog altijd kankerpatiënten voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan hen daarom steun toekennen. Die steun kan worden aangevraagd door hulpverleners.

Recht op informatie

Goede informatie over kanker

Volgens Kom op tegen Kanker heeft elke kankerpatiënt het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden.