2 vriendinnen drinken water in plaats van alcohol

Alcoholgebruik: later begonnen is dubbel gewonnen

Door Cathy Rigolle
Expert kankerpreventie
Delen

Mocht jij als kind soms eens van papa’s biertje nippen? Of kreeg je je eerste glaasje bubbels op je communiefeest, nadat je trots het ijslam had onthoofd? Het zijn tradities die nagenoeg tot het verleden behoren. En maar goed ook, want jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van alcohol. Daarom is het enorm belangrijk om alcohol drinken zo lang mogelijk uit te stellen. Een verhoging van de leeftijdsgrens voor alle alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar is een van de maatregelen die op tafel liggen in het kader van het Nationaal Actieplan voor Alcohol van de overheid. Kom op tegen Kanker kan dat alleen maar toejuichen: er valt enorme gezondheidswinst mee te boeken, ook ter voorkoming van kanker. 

Ons land heeft dringend nood aan een doortastender alcoholbeleid, dat niet enkel gericht is op problematisch alcoholgebruik en verslavingsproblematiek. Een van de maatregelen die hiertoe kunnen bijdragen, is een verhoging van de minimumleeftijd voor alle alcoholproducten naar 18 jaar en een betere handhaving van de maatregelen.  

Slechte leerling in de EU-klas 

Op dit ogenblijk is het in ons land verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar. Daarmee bedoelt de wetgever alle dranken die meer dan 0,5 % alcohol bevatten, zoals bier en wijn. Met andere woorden, dat glaasje bubbels op het lente- of communiefeest mag dus eigenlijk niet ...  

Sterke drank met een alcoholpercentage van 22 % of meer is pas toegestaan vanaf 18 jaar. Wie ouder is dan 16 jaar mag in België dus dranken met minder dan 22 % alcohol drinken. Daarmee toont België zich een slechte leerling in de Europese klas. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat het verhogen van de minimumleeftijd een goede methode is om het alcoholgebruik en alcoholgerelateerde problemen van jongeren terug te dringen. In de meeste EU-landen – zoals Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië – geldt 18 jaar als leeftijdsgrens voor alle alcoholhoudende dranken. 

Minimumleeftijd verhogen = gezondheidswinst op korte én lange termijn 

Waarom vindt Kom op tegen Kanker het zo belangrijk om de leeftijdsgrens te verhogen? Alcohol heeft een enorme maatschappelijke en gezondheidsimpact. 

Als we de gezondheidsimpact, en dus ook het risico op kanker, als gevolg van alcoholgebruik willen verminderen, moeten we starten met maatregelen die onze jongeren beter beschermen.

Ann Gils

Directeur Preventie en Vroegopsporing

Ann Gils

Wist je dat alcoholgebruik bij jongeren, nog meer dan bij volwassenen, op korte termijn leidt tot een verhoogd risico op black-out, risicovol seksueel gedrag, (verkeers)ongevallen, agressief, asociaal en crimineel gedrag, en alcoholvergiftiging die kan leiden tot coma? Omdat de hersenen van jongeren nog niet volgroeid zijn, kan het gebruik van alcohol op lange termijn leiden tot hersenschade; geheugen- en concentratieproblemen en een lagere intelligentie. Daarnaast kan alcoholgebruik het hart, de lever en de maag beschadigen en bijdragen tot overgewicht.  

Wat ons als kankerorganisatie uiteraard extra zorgen baart, is dat alcohol (ethanol) en zijn afbraakproduct acetaldehyde gekende kankerverwekkende stoffen zijn en dat alcoholgebruik het risico op minstens zeven types kanker verhoogt.  

Een goede maatregel op alle vlakken 

Er is geen veilige hoeveelheid voor de consumptie van alcohol. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe groter het risico op kanker. Bovendien maakt het niet uit of je nu wijn, bier of sterke drank drinkt. Het is de alcohol die kankerverwekkend is en elke vorm van alcohol is even schadelijk. Het huidige onderscheid in leeftijdsgrens houdt dus vanuit medisch oogpunt helemaal geen steek. Eén leeftijdsgrens voor alle alcoholhoudende dranken is bovendien duidelijker, eenvoudiger en goedkoper. Het verhogen van de leeftijdsgrens is ook een steun voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding. Bovendien geven jongeren zelf aan dat het wettelijk verbod een belangrijk motief is om geen alcohol te drinken.  

Het draagvlak voor het verhogen van de leeftijdsgrens in ons land is groot. Als we de gezondheidsimpact, en dus ook het risico op kanker, als gevolg van alcoholgebruik willen verminderen, dan moeten we starten met maatregelen die onze jongeren beter beschermen.