Studenten

Beperkt studieprogramma bij ziekte: geen kinderbijslag

Delen

Het recht op kinderbijslag is voorbehouden voor studenten die ingeschreven zijn voor een voldoende uitgebreid studieprogramma. Kom op tegen Kanker klaagde deze toestand aan naar aanleiding van meldingen van jonge kankerpatiënten die verder wilden studeren, maar wegens hun gezondheidstoestand hun studies niet voltijds konden opnemen en dus hun recht op kinderbijslag verloren.

Twee keer getroffen

De studenten die ingeschreven zijn voor een opleiding hoger onderwijs binnen de Bachelor-Master-structuur moeten een studieprogramma van 27 studiepunten kunnen voorleggen. Andere jongeren die na hun 18 jaar nog verder onderwijs willen volgen, moeten een lesprogramma hebben van minimaal 17 lesuren, ongeacht of het hier gaat om secundair onderwijs, ondernemersopleiding, leertijd …

Een leerling die wegens zijn gezondheidstoestand zijn studies niet voltijds kan opnemen, kan zich bij het begin van het schooljaar niet ‘deeltijds’ inschrijven voor zijn studies en in dat geval verliest hij zijn recht op kinderbijslag. Die leerling wordt op die manier dus tweemaal getroffen: een eerste keer door zijn ziekte, een tweede keer doordat hij zijn recht op kinderbijslag verliest.

Wachten tot 2019

Kom op tegen Kanker klaagde deze toestand aan naar aanleiding van het jaarverslag van de Kankerlijn in 2016 (werkingsjaar 2015) en kreeg als antwoord dat eens de kinderbijslag Vlaams zou worden, dit probleem zou aangepakt worden. Maar die bevoegdheidsoverdracht zal pas volledig gebeuren in 2019. In afwachting van de overdracht moeten zowel de regio’s als de federale regering een samenwerkingsakkoord afsluiten om de regels voor de uitbetaling van de kinderbijslag te wijzigen.

Dat samenwerkingsakkoord is er nu bijna. Op 6 september 2017 werd het goedgekeurd in het overlegcomité. Probleem: in dat samenwerkingsakkoord wordt met geen woord gerept over de zieke studenten. Studenten die geen volledig studieprogramma kunnen opnemen wegens ziekte zullen het dus het volgende academiejaar nog altijd zonder kinderbijslag moeten stellen.

Lees hier meer over studeren na kanker.