Prof Huys

Beslishulp voor screening bij wie verhoogd risico op longkanker heeft

Delen

Hoe groot is de kans dat ik longkanker krijg? Welke rol speelt mijn levensstijl? Heeft screening ook nadelen? Professor Isabelle Huys en postdoctoraatonderzoekers Liese Barbier en Rosanne Janssens van de KU Leuven willen mensen met een verhoogd  risico op longkanker doordachte keuzes helpen maken.

Wat houdt jullie preventieonderzoek precies in?

Prof. dr. Isabelle Huys: ‘We ontwikkelen een beslishulp. Die kan de vorm van een brochure aannemen, of een video ... De tool bevat wetenschappelijk onderbouwde, maar begrijpelijke informatie, op maat van mensen met een verhoogd risico op longkanker, zoals rokers en mensen met een familiegeschiedenis of een risicovol beroep. Zo krijgen ze uitleg over de ziekte, het belang van preventie en vroegopsporing en de voor- en nadelen ervan. Bij de dokter kunnen ze dan goed geïnformeerde keuzes maken. Naast die beslishulp zal ons onderzoek voor beleidsmakers en professionals ook nuttige richtlijnen over longkankerscreening opleveren die ook relevant zijn voor andere ziektes.’

Hoe kan het onderzoek een verschil maken?

Rosanne Janssens: ‘Er bestaan al verschillende apps en flyers die patiënten knopen moeten helpen doorhakken. Maar vele daarvan belanden ongebruikt in de lade, wegens wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd of te ingewikkeld voor de leek. Onze beslishulp moet echt bruikbaar zijn. Daarom zetten we sterk in op gedeelde besluitvorming. Via interviews en groepsdiscussies gaan we na wat er leeft bij patiënten, artsen en andere gezondheidswerkers. Zo zijn ze van in het begin betrokken.’ 

Wat hoop je met de steun van Kom op tegen Kanker te realiseren?

Liese Barbier: ‘Als je goed geïnformeerd bent over de ernst van de ziekte en de impact van de behandeling, zul je misschien meer geneigd zijn om je levensstijl aan te passen en bijvoorbeeld te stoppen met roken. Of om je te laten screenen. Het onderzoeksproject start in september en loopt vier jaar. Dat geeft ons de tijd om de noden te bepalen, de beslishulp te ontwikkelen en aanbevelingen te formuleren over het gebruik ervan. Onze aanpak, waarbij we nauwgezet alle belanghebbenden bevragen, is arbeidsintensief. Zonder de financiële steun van Kom op tegen Kanker zou het niet lukken. We zijn ook blij dat ze naar de stem van de doelgroep luisteren. De inbreng van de burgercommissie is verrijkend.'

Prof Huys

© Joost Joossen

Prof. dr. Isabelle Huys, dr. Rosanne Janssens en dr. Liese Barbier danken ook de volledige onderzoeksequippe van het project: Charlotte Verbeke (KUL), Elise Schoefs (KUL), Prof. Dr. Kristiaan Nackaerts (KUL/UZ), Prof. Dr. Guido Van Hal (UA), Prof. Dr. Annelies Janssens (UA), Prof. Dr. Katrien Bombeke (UA), Evelyne Louis (KUL), Stefan Gijssels (PEC), Patrick Martens (CvKO), Eliane Kellen (CvKO), Meike Pappens (VRGT), Wouter Arrazola de Oñate (VRGT)