Campagne 'Kanker maakt arm' groot succes: 140 politici steunen onze eisen

Delen

Onder het motto 'Kanker maakt arm' voerde de VLK een week lang actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten. Uit een analyse van de VLK was immers gebleken dat bijna de helft van de gezinnen die een uitkering krijgen van het fonds, het moet rooien met een inkomen onder de armoedegrens. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede.

Daarom eiste de VLK hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten en riep ze alle Vlaamse politici in het federale, Vlaamse en Brusselse parlement op om deze eisen te onderschrijven. De respons was enorm: 140 parlementsleden uit alle Vlaamse partijen ondertekenden de eisen.

De volgende weken zullen we de politici die de eisen hebben onderschreven, aanspreken op hun engagement.

Leo Leys

Vlaamse Liga tegen Kanker

Als blijk van waardering voor hun engagement krijgen ze vandaag, op de Dag tegen Kanker, een geel lintje opgespeld op de campagnesite. Het gele lintje staat symbool voor solidariteit, verbondenheid en medeleven met de kankerpatiënt. Ter gelegenheid van de Dag tegen Kanker worden er vandaag in maar liefst 104 Vlaamse ziekenhuizen lintjes uitgedeeld en verwenactiviteiten georganiseerd voor kankerpatiënten.

Brede politieke steun

De VLK is verheugd over de brede politieke steun voor haar campagne. "Het is een sterk signaal aan de ontslagnemende regering en de regeringsonderhandelaars om ondanks de nood aan ingrijpende besparingen maatregelen te treffen die de situatie van mensen die door kanker of een andere langdurige ziekte in financiële nood raken structureel verbeteren", zegt de VLK. De VLK wil o.m. een verhoging van de minimumuitkeringen, een verdere beperking van de ziekenhuissupplementen en een automatische toekenning van kostenbeperkende maatregelen zoals het Omniostatuut.

De VLK dankt de politici en de vele mensen die de voorbije week op kankermaaktarm.be, via Twitter, en Facebook - vaak ook vanuit hun eigen ervaring - hun steun betuigden voor de campagne. "Maar het eigenlijke werk begint nu pas", zegt de VLK. "De volgende weken zullen we de politici die de eisen hebben onderschreven, aanspreken op hun engagement. We zullen ze oproepen om wetgevende initiatieven te nemen en van nabij opvolgen of ze hun belofte waarmaken."

Thema's: Betaalbaarheid