Naziha Maher

'Diversiteit is belangrijk voor Kom op tegen Kanker'

Delen

Naziha Maher is projectcoördinator Diversiteit bij Kom op tegen Kanker. Ze vertelt welke initiatieven de organisatie neemt om mensen met een migratieachtergrond te bereiken.

‘Een kankerdiagnose is voor niemand evident. Ook patiënten met een migratieachtergrond voelen zich nogal eens aan hun lot overgelaten. Ze weten niet goed wat ze mogen verwachten of waar ze recht op hebben, en beschikken niet over de juiste gezondheidsvaardigheden om een diagnose juist te interpreteren. Taal is een belangrijke barrière, maar ook het taboe dat in sommige gemeenschappen nog altijd op kanker rust. Dat is jammer. Kanker treft iedereen en maakt geen onderscheid tussen afkomst, religie of huidskleur.’

‘Ook zorgverleners weten vaak niet hoe ze patiënten met een migratieachtergrond moeten benaderen. Daarom besteedt Kom op tegen Kanker veel aandacht aan diversiteit. Tijdens koffienamiddagen en individuele gesprekken kunnen patiënten hun verhaal kwijt bij speciaal opgeleide zorgvrijwilligers met dezelfde etnische achtergrond. Daarnaast neemt Kom op tegen Kanker initiatieven voor een betere gezondheidszorg en gezondheidsvaardigheden bij diverse doelgroepen. We doen beleidsmatig werk en houden informatiesessies in overleg met gezondheidsorganisaties.’

‘Cruciaal voor wat we doen, is luisteren, praten, ondersteunen en indien nodig doorverwijzen. We bespreken samen met de vrijwilligers en de mensen zelf wat de noden zijn, welke drempels we moeten overwinnen en hoe we daarop kunnen inspelen. Dat is meteen ook het meest boeiende aspect aan deze job: we laten de mensen zelf bepalen wat goed voor hen is, en daar krijg je veel dankbaarheid voor terug.’

Naziha Maher

© Joost Joossen