Doctoraatsstudenten kunnen deeltijds werk hervatten

Doctoraatsstudenten kunnen eindelijk deeltijds werk hervatten na kanker

Delen

Kom op tegen Kanker voert sinds enkele jaren actie voor een vlotte werkhervatting na kanker of een andere ernstige aandoening. Om de werkhervatting vlot te laten verlopen, is het vaak noodzakelijk om eerst het werk deeltijds te hervatten en pas weer voltijds aan de slag te gaan als men voldoende hersteld is.

Voor personen die kanker krijgen terwijl ze aan de universiteit doctoreren met het statuut van doctoraatsbursaal, was deeltijds het werk hervatten tot voor kort erg moeilijk. Een doctorandus die kanker kreeg tijdens zijn doctoraatsonderzoek, meldde aan Kom op tegen Kanker dat hij uit medische noodzaak en op aanraden van zijn arts, deeltijds het onderzoekswerk wilde hervatten. Maar de personeelsdienst van de universiteit raadde dit af omdat het risico bestond dat hij tijd zou verliezen om aan zijn doctoraat te werken.

Doctoraatsstudenten kunnen eindelijke deeltijds werken na kanker

Even verduidelijken: een fiscaal vrijgestelde doctoraatsbeurs loopt maximaal 48 maanden (4 jaar). Deeltijds werken verandert normaal niets aan deze maximumduur. Voor een doctorandus die bijvoorbeeld drie jaar voltijds en één jaar halftijds aan zijn doctoraat werkt, telt het halftijds gewerkt jaar toch als een volledig jaar. Na vier kalenderjaren komt hij dus aan het einde van zijn fiscaal vrijgestelde doctoraatsbeurs. Het was tot voor kort niet duidelijk of er voor bursalen die na kanker het werk deeltijds willen hervatten, een uitzondering zou worden gemaakt.

Onaanvaardbaar

Voor Kom op tegen Kanker was deze situatie onaanvaardbaar. De voorzitter van Kom op tegen Kanker, professor Jean-Jacques Cassiman en de voorzitter van de Vlaamse Universitaire Raad (VLIR), professor Paul De Knop, stuurden daarom een brief naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt, en vroegen hem om de interpretatie van de fiscale regels te verduidelijken. Een doctoraatsbursaal die na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid en met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds het onderzoekswerk deeltijds hervat, mag hier geen nadelige gevolgen van ondervinden.

Met toestemming van de adviserend geneesheer kan een doctoraatsstudent z'n doctoraat halftijds hervatten zonder studietijd te verliezen.

Marc Michils

Kom op tegen Kanker

Vanuit de algemene administratie fiscaliteit kreeg Kom op tegen Kanker op 29 september 2015 een gunstig antwoord. Als een doctoraatsstudent tijdens zijn doctoraatsopleiding getroffen wordt door kanker en na zijn arbeidsongeschiktheid het werk met toestemming van de adviserend geneesheer de opleiding halftijds wil hervatten, kan dat dus zonder studietijd te verliezen. De maanden dat hij halftijds werkt, tellen maar voor halve maanden (10 maanden halftijdse werkhervatting tellen voor 5 volledige maanden). Daarna kan de dochtoraatsstudent voltijds verder werken tot de 48 maanden opgebruikt zijn.

Stap vooruit

Als personeelsdiensten van universiteiten een vraag krijgen van een doctoraatsbursaal die na kanker met toestemming van de adviserend geneesheer het onderzoekswerk deeltijds wil hervatten, kunnen ze dit nu met een gerust gemoed toestaan. Dit is ongetwijfeld een stap vooruit.

Is je recht op werk geschonden? Neem dan zeker contact op met Kom op tegen Kanker.

Thema's: Werk