Moestuin

Een beter milieubeleid in Vlaanderen: teken de petitie

Delen

Samen met 19 andere gezondheids- en milieuorganisaties pleiten we voor een beter milieubeleid in Vlaanderen. Een beleid dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Zie jij dat wel zitten? Teken dan snel de petitie.

Het PFOS-schandaal bracht heel wat pijnpunten aan het licht. Pijnpunten die we in de toekomst willen vermijden. Daarom werkten we samen met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Onafhankelijke Ziekenfondsen een visietekst met 28 aanbevelingen voor een beter milieubeleid uit.

Het doel? Een beter milieubeleid in Vlaanderen dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Een hele boterham, maar wel broodnodig. 

'Het moet bewezen worden dat een product niét schadelijk is voor het leefmilieu en de volksgezondheid vooraleer het in gebruik wordt genomen of in de omgeving wordt geloosd.'

Ann Gils

Directeur Preventie en Vroegopsporing

Ann Gils

We roepen alle burgers op om hun eisen kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen. Die zal overhandigd worden aan de Vlaamse regering op het moment dat de parlementaire onderzoekscommissie rond PFOS haar eindrapport uitbrengt.