Melissa Thomas

Een precisiebombardement op de tumor

Delen

Een nieuwe evolutie in de behandeling van slokdarmkanker is protontherapie. Die bestraling geeft haar maximale dosis pas af op de tumor zelf én stopt ook bij de tumor. Melissa Thomas, radiotherapeut-oncoloog in opleiding in het UZ Leuven, onderzoekt welke patiënten er baat bij hebben.

Wat houdt je onderzoek precies in?

‘Een patiënt met lokaal gevorderde slokdarmkanker wordt standaard behandeld met radiotherapie en chemotherapie, gevolgd door een zware operatie. Na de operatie hebben die patiënten vaak complicaties, vooral aan de longen en het hart. Wij hebben in ons onderzoek een model opgesteld op basis van gegevens van zo’n 1000 behandelde slokdarmkankerpatiënten. Daarmee kunnen we voorspellen of een patiënt een verhoogd risico heeft op een bepaalde complicatie.’ 

Hoe kan je onderzoek een verschil maken?

‘In vergelijking met de klassieke radiotherapie, die dwars door het lichaam gaat, krijgt het gezonde weefsel bij protontherapie minder straling, en dus ook minder bijwerkingen. We proberen vooraf te achterhalen welke patiënten een hoog risico lopen op complicaties en bij voorkeur met protontherapie bestraald worden. Met het oog op herstel kan een andere vorm van bestraling voor hen een enorm verschil maken. Protontherapie werkt niet voor alle tumortypes even goed als de klassieke radiotherapie en kost nog handenvol geld. Daarom wordt deze vorm van bestraling nog niet voor alle patiënten toegepast.’

Wat heb je met de hulp van Kom op tegen Kanker kunnen realiseren?

‘Commercieel is dit onderzoek niet interessant, waardoor de industrie er niet in investeert. Gelukkig kregen we van Kom op tegen Kanker 379.500 euro. Dankzij die financiële steun zijn we in staat om dit onderzoeksproject, dat een grote meerwaarde voor de patiënt kan betekenen, toch uit te voeren.’

Bekijk alle externe projecten die steun krijgen van Kom op tegen Kanker.

Melissa Thomas