Jaarlijks ruim 425 minder dodelijke hartinfarcten in Vlaanderen

Rookverbod op werk

Delen

Dankzij het rookverbod op het werk zijn er in Vlaanderen jaarlijks ruim 425 dodelijke hartinfarcten minder: een duidelijke gezondheidswinst. De cijfers komen uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). De Vlaamse Liga tegen Kanker hoopt dat dit een stimulans is voor de federale regeringsonderhandelaars om bijkomende tabakspreventiemaatregelen te nemen.

Rookwetgeving verbetert volgens onderzoek de kwaliteit van het leven en heeft aanzienlijke voordelen voor de volksgezondheid, maar de impact ervan in Vlaanderen was tot nog toe niet gekend. In opdracht van de VLK becijferde de Universiteit Hasselt het effect van het rookverbod op de werkvloer op de sterfte door een hartinfarct in Vlaanderen. De resultaten van de studie verschenen in het recentste nummer van het toonaangevende vakblad Heart.

Uit het onderzoek van de UHasselt blijkt dat er dankzij het rookverbod op de werkvloer jaarlijks ruim 425 dodelijke hartinfarcten minder zijn in Vlaanderen. In de onderzochte periode - tussen januari 2006 en december 2009 – ging het in totaal om 1715 infarcten. De rookvrije wetgeving werd in ons land in verschillende fasen doorgevoerd. 'Na de invoering van het rookverbod in gesloten openbare ruimten en op de werkplek (in 2006) was er een onmiddellijke daling in het aantal sterfgevallen door een hartinfarct', zeggen Tim Nawrot en Bianca Cox, van de UHasselt. 'Het effect was het sterkst bij vrouwen jonger dan 60 jaar (-33,8%, t.o.v. -13,1% bij mannen jonger dan 60 jaar). Voor personen van 60 jaar en ouder was de geschatte daling in het aantal dodelijke hartinfarcten 9,0% bij mannen en 7,9% bij vrouwen. Na de uitbreiding van het rookverbod naar restaurants, in januari 2007, was er een verdere, geleidelijke daling in het aantal dodelijke hartinfarcten bij mannen van 60 jaar en ouder (jaarlijks -3,8%).'

Vermits de beschikbare Vlaamse sterftecijfers op het ogenblik van het onderzoek maar tot december 2009 reikten, kon de invloed van de laatste twee fasen van de rookvrije wetgeving in België (in brasserieën vanaf januari 2010 en in cafés, discotheken en casino's vanaf juli 2011) nog niet onderzocht worden. De onderzoekers zijn er evenwel van overtuigd dat de winst voor de volksgezondheid zich zal doorzetten en willen op korte termijn dan ook het effect van deze laatste twee fasen op het aantal dodelijke hartinfarcten becijferen.

Gezondheidswinst

Voor de VLK bevestigen de resultaten de belangrijke gezondheidswinst die met de rookverbodsbepalingen worden geboekt. 'De rookwetgeving beschermt dus wel degelijk de gezondheid van de burger', zegt Hedwig Verhaegen, directeur Kennis & Beleid van de VLK. 'Dat is goed nieuws, maar er valt nog veel meer gezondheidswinst te halen. Deze cijfers zouden een stimulans moeten zijn voor de federale regeringsonderhandelaars om nog meer in te zetten op de controle van de naleving van het rookverbod in cafés. Ook een drastische verhoging van de tabakstaksen, een verbod op het uitstallen van tabaksproducten en de beperking van het aantal verkooppunten zijn effectieve maatregelen om het aantal rokers te verminderen en dus nog meer gezondheidswinst te boeken.'

Thema's: Roken