Geld_Betaling

Kom op tegen Kanker en prof. Lardon vragen forse verhoging accijnzen

Delen

Samen met prof. dr. Filip Lardon pleiten we voor een fikse accijnsverhoging op tabaksproducten. Met zo’n verhoging kan de regering jaarlijks 14.000 Belgen redden van een vroegtijdige dood. De tijd dringt, want dit weekend beslissen alle partijen over de begrotingsmaatregelen voor 2023. ‘Het is belangrijk dat de regering voluit voor gezondheidswinst gaat. Want dagelijks sterven 40 mensen aan de gevolgen van roken. Wie wilt dat nu op zijn geweten hebben?’ 

1 op de 5 Belgen rookt nog steeds. En dat cijfer moet dringend naar beneden. Roken is namelijk de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Ook beginnen nog steeds veel te veel jongeren met roken. Dat prijsstijgingen de meest effectieve beleidsmaatregel zijn om het tabaksgebruik te doen afnemen, is al langer gekend. Hogere prijzen motiveren rokers om te stoppen én verhogen de drempel voor jongeren en niet-rokers om te beginnen met roken. Bijna 90 % van de rokers is er als jongere mee begonnen. Niet verwonderlijk, want bij jongeren zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling waardoor ze extra vatbaar zijn voor de verslavende effecten van nicotine.  

Freddy heeft lange tijd gerookt en werd op latere leeftijd geconfronteerd met longkanker. 

Freddy: ‘Op mijn veertiende begon ik met roken. Mijn vrienden deden het ook en als stoere jongen deed ik natuurlijk mee. Maar daar betaalde ik op latere leeftijd de prijs voor: ik kreeg longkanker. Gelukkig ben ik nog in leven, maar voor veel mensen loopt het helaas anders af. Ik zou echt iedereen afraden om te roken. En de regering kan mee voor die ontmoediging zorgen. Als sigaretten vroeger veel duurder waren geweest, was ik nooit begonnen met roken en was ik geen 2 jaar van mijn leven kwijt aan vechten tegen kanker.’ 

Als sigaretten vroeger veel duurder waren geweest, was ik nooit begonnen met roken en was ik geen 2 jaar van mijn leven kwijt aan vechten tegen kanker.’ 

Freddy

Ex-roker en ex-kankerpatiënt

Om gezondheidswinst te boeken, beveelt de WHO prijsstijgingen van minstens 10 % aan. De gezondheidsorganisatie maant België dan ook aan om meer in te zetten op accijnsverhogingen, net als Kom op tegen Kanker en prof. dr. Filip Lardon. De tijd dringt, want dit weekend beslissen de politieke partijen over de begrotingsmaatregelen van 2023. Bij het begin van deze legislatuur engageerde de regering zich om werk te maken van een rookvrije generatie. Als het de regering menens is met deze ambitie is het cruciaal nu volop de kaart van accijnsverhoging te trekken. 

Prof. dr. Filip Lardon is diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek aan de Universiteit Antwerpen.

Prof. dr. Filip Lardon: ‘Het kan toch niet zijn dat we geld laten voorgaan op een mensenleven. Dat kunnen we toch niet rijmen met een geweten?! De strijd tegen tabak moet buiten discussie staan, niet enkel omwille van het groot aantal tabaksdoden, maar ook wegens het enorme menselijke leed bij de families van deze slachtoffers. Het is een harde dobber dat wij als kankeronderzoekers alles in het werk stellen om (long)kanker beter te kunnen genezen, maar dat we door de gemakkelijke en laagdrempelige beschikbaarheid van tabak dweilen met de kraan open.’ 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Het is belangrijk dat de regering voluit voor gezondheidswinst gaat. We moeten er zeker voor zorgen dat jongeren nooit beginnen met roken. Want wie nooit begint, hoeft het ook niet af te leren. De regering kan hier zo makkelijk bij helpen. We dringen echt aan op een fikse accijnsverhoging. Alleen zo gaan we het aantal tabaksdoden drastisch kunnen terugdringen.’