Kom op tegen Kanker reikt bijna 25 miljoen euro uit aan onderzoek en zorgprojecten

Delen

Kom op tegen Kanker maakte in 2020 en 2021 in totaal 24.710.717 euro vrij voor beloftevol kankeronderzoek, innoverende zorginitiatieven en preventieprojecten, die de overlevingskansen verhogen en de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten verbeteren. Er werden de afgelopen twee jaar 127 beurzen en toelagen uitgereikt.

Kom op tegen Kanker geeft al decennialang financiële steun aan onderzoeksprojecten, beurzen en externe zorginitiatieven. Ook voor de jaren 2020 en 2021 trok de organisatie dus een aanzienlijk bedrag uit, bijna 25 miljoen euro.

‘Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben', vertelt Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker. 'Een op de drie overleeft de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog langdurige gevolgen. Wetenschappelijk onderzoek voor betere behandelingen en steun aan zorginitiatieven die de levenskwaliteit bevorderen, zijn daarom broodnodig. Ondanks corona zijn onze donateurs en actievoerders Kom op tegen Kanker massaal blijven steunen. Het is dankzij hen dat we onze missie om beloftevol onderzoek en hartverwarmende zorgprojecten te financieren kunnen blijven realiseren.’ 

Ondanks corona zijn onze donateurs en actievoerders Kom op tegen Kanker massaal blijven steunen. Dankzij hen kunnen we onze missie om beloftevol onderzoek en hartverwarmende zorgprojecten te financieren blijven realiseren.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils

Patiënten en burgers beoordelen mee welk onderzoek of project financiering krijgt  

Kom op tegen Kanker ontvangt jaarlijks honderden voorstellen voor onderzoeks- of projectfinanciering. Commissies van nationale experts toetsen de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van de voorstellen. Zij doen dat niet alleen.   

‘Kom op tegen Kanker onderscheidt zich als financier van projecten door (ex-)kankerpatiënten en hun naasten te betrekken in de beoordeling ervan', aldus Marc Michils. 'Zij kunnen door hun ervaring beter dan wie ook inschatten of een onderzoek of zorgproject beantwoordt aan de noden van kankerpatiënten.’

De samenwerking tussen de experten- en patiëntencommissies garandeert dat de projecten wetenschappelijk van hoge kwaliteit zijn en zo snel mogelijk een meerwaarde opleveren voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.  Sinds 2020 is er ook een preventie-burgercommissie die mee beoordeelt welk onderzoek en welke initiatieven rond preventie gefinancierd worden. Zo wil Kom op tegen Kanker bijdragen aan een betere kankerpreventie. 

127 beurzen en toelagen in 2020 en 2021 

De afgelopen twee jaar kregen 127 onderzoeksprojecten, externe zorginitiatieven en preventieprojecten in totaal 24.710.717 euro financiële steun van Kom op tegen Kanker.  Daarvan ging 17.497.970 euro naar 49 biomedische onderzoeksprojecten en 36 beurzen, en 5.731.473 euro naar 10 psychosociale onderzoeken, 4 zorgprojecten en 23 beurzen voor zorgorganisaties. Vijf preventieprojecten kregen samen 1.481.274 euro.