Verbodsbord roken

Kom op tegen Kanker verwelkomt wetswijziging waardoor álle Belgische treinperrons rookvrij worden

Delen

Na jaren ijveren is het 1 januari 2023 zover: dan mag je op geen enkel treinperron nog roken. De Commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vandaag een wetswijziging goed voor de invoering van een rookverbod op álle perrons in de NMBS-stations. Ook de niet- en de half-overdekte perrons. Een beslissing waar Kom op tegen Kanker heel tevreden mee is.

Roken in stationsgebouwen is door het wettelijk rookverbod van 22 december 2009 al jaren niet meer toegelaten. Die wet geldt voor alle gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor publiek. Niet-overdekte perrons vallen niet onder het verbod en daar mag roken bijgevolg wel nog. Dat zorgt niet alleen voor heel wat verwarring over waar er nu eigenlijk wel of niet gerookt mag worden, veel reizigers ervaren het ook als bijzonder onaangenaam wanneer ze in de rook op hun trein moeten wachten. Bovendien is meeroken heel erg ongezond. Daarom is Kom op tegen Kanker erg tevreden met de wetswijziging die vandaag goedgekeurd werd door de Commissie Mobiliteit. Door deze wijziging zullen alle perrons in de Belgische treinstations vanaf 1 januari 2023 volledig rookvrij worden.  

Op het goede spoor 

De NMBS zet zich op vraag van Kom op tegen Kanker al langer in voor rookvrije perrons. Zo hangen er al lange tijd kleurrijke borden in de treinen waarop personage Thierry reizigers aanspoort om de perrons rookvrij te houden. Helaas heeft dat niet veel effect. Rokers die tijdens het wachten op hun trein een sigaret opsteken zijn absoluut geen uitzondering.

Daarom ging Kom op tegen Kanker de voorbije jaren geregeld met de NMBS in gesprek om haar te overtuigen een stap verder te gaan: een algemeen rookverbod. In 2021 uitte de spoorwegmaatschappij de uitdrukkelijke ambitie om in de nabije toekomst al haar perrons rookvrij te maken, maar daarvoor moest wel eerst de wetgeving worden aangepast. Vandaag keurde de Commissie Mobiliteit een wetswijziging goed die NMBS toelaat om nu ook echt een rookverbod in te stellen op alle perrons. De tekst wordt nu nog ter bevestiging doorgestuurd naar de voltallige Kamer.

Gezondheid troef 

Vanaf 1 januari 2023 kunnen reizigers dus rookvrij op de trein wachten. Dat levert heel wat gezondheidsvoordelen op. Eerst en vooral is het een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen passief roken of meeroken. Want ook passief roken is ongezond en gebeurt ook in openlucht, zeker op drukke perrons – die dan ook vaak nog eens gedeeltelijk overkapt zijn – waar reizigers omringd worden door rokers. 

Rookvrije perrons beschermen reizigers tegen meeroken en dragen bij aan het verder denormaliseren van roken.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils

Rookvrije perrons beschermen reizigers tegen meeroken en dragen bij aan het verder denormaliseren van roken. Dat is belangrijk om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. We zijn daarom erg tevreden dat de Commissie Mobiliteit vandaag deze wetswijziging goedkeurde en zo mee en stap zet richting een rookvrije generatie. Door van niet-roken de norm te maken, worden jongeren weerbaarder en zullen ze minder in de verleiding komen om zelf te beginnen roken. Een belangrijke stap richting een rookvrije generatie. 

Voor de rokers ten slotte kunnen rookvrije omgevingen een aanleiding zijn om stil te staan bij hun rookverslaving en hen zelfs stimuleren om te stoppen met roken. Ook daar kan een rookverbod op de perrons dus een steentje aan bijdragen. 

Thema's: Roken