Svin Deneckere

Kwaliteit van zorg aftoetsen bij patiënten

Delen

Kwaliteit van zorg verbeteren begint bij kwaliteit van zorg meten. Dat kan aan de hand van klinische gegevens, maar ook door de mening van de patiënten zélf te vragen. Svin Deneckere van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg wil uitzoeken hoe je dat het best doet.

Wat houdt jullie onderzoek precies in?

‘Om na te gaan hoe patiënten hun gezondheid en hun behandeling beoordelen, gebruiken we patient reported outcome measures – PROMs – en patient reported experience measures – PREMs. PROMs zijn gestructureerde vragenlijsten waarin de patiënt zelf aangeeft hoe het zit met zijn levenskwaliteit, angst, pijn, eventuele complicaties, enzovoort. PREMs polsen naar hoe de patiënt de zorg ervaart. Op basis daarvan kan dan betere, meer gerichte zorg geboden worden. Het belang van PROMs en PREMs staat buiten kijf: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ze vooral de betrokkenheid van de patiënt en de communicatie met het behandelteam ten goede komen. Waardoor, bijvoorbeeld, complicaties sneller opgemerkt kunnen worden. Wat we nog níét weten, is hoe we PROMs en PREMs het best gebruiken. Dat willen we onderzoeken. Met een aantal experts zullen we eerst de vragenlijsten en een standaardtraject voor het gebruik ervan bepalen. Daarna gaan negen testziekenhuizen voor long- en rectumkanker er gedurende een jaar mee aan de slag.’

Hoe kan het onderzoek een verschil maken?

‘We zullen nauwgezet bestuderen hoe de ziekenhuizen met de PROMs en PREMs werken. Zo komen we erachter welke impact ze hebben, hoe je ze gestructureerd gebruikt, wanneer en hoe je ze afneemt, hoe je alles in de patiëntendossiers verwerkt en hoe je de resultaten terugkoppelt naar de patiënt, het behandelteam en de huisarts. Als we weten wat het best werkt, kunnen we een draaiboek uitschrijven.’ 

Wat hoop je met de steun van Kom op tegen Kanker te realiseren?

‘Naarmate steeds meer mensen kanker overleven, wordt de opvolging van levenskwaliteit en patiënttevredenheid belangrijker. Die meet je optimaal door de patiënt te betrekken. En dat kan dan weer tot andere, betere inzichten over zorgkwaliteit leiden. Dankzij de toelage van Kom op tegen Kanker zullen we richtlijnen kunnen opstellen om de meerwaarde van PROMs en PREMs maximaal te benutten – ook in andere ziekenhuizen en klinische domeinen.’

Svin Deneckere

© Joost Joossen