Frank Van Puyenbroeck

'Met mijn ervaring maak ik echt een verschil'

Delen

Frank Van Puyenbroeck zetelt als vrijwilliger in de psychosociale patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker.

‘Toen mijn echtgenote me zei dat Kom op tegen Kanker op zoek was naar (ex-)patiënten voor z’n psychosociale patiëntencommissie, wilde ik direct meedoen. Ik kreeg in 2013 de diagnose lymfeklierkanker ter hoogte van de neus en ben sindsdien al een paar keer hervallen. Ik heb dus al een heel traject achter de rug. Uit ervaring weet ik dat patiëntgerichtheid een focus moet zijn. Elk jaar schenkt Kom op tegen Kanker financiële steun aan zorgprojecten en psychosociale onderzoeken. Onze patiëntencommissie beoordeelt samen met experts welke steunaanvragen in aanmerking komen. We doen dat vanuit onze ervaring als (ex-)kankerpatiënten. Maandelijks krijgen we een drietal projectaanvragen doorgestuurd. Per aanvraag schatten we in welk voordeel patiënten eruit halen en op welke termijn. We zijn pas begin 2019 gestart, maar we kregen al de reactie dat onze input echt een meerwaarde betekent. Als een project niet genoeg aandacht schenkt aan het belang van de patiënt, denken we mee na over hoe een project kan worden bijgestuurd, zodat de patiënt er beter door geholpen is. Lid zijn van die commissie geeft daardoor echt voldoening.’

Frank Van Puyenbroeck

© Joost Joossen