Neutrale sigarettenpakjes

Neutrale sigarettenpakjes vanaf januari in de winkelrekken

Delen

Wie vanaf 1 januari 2020 nog sigaretten of roltabak koopt, zal even schrikken van de nieuwe ‘neutrale’ verpakking. Vandaag werd het Koninklijk Besluit over de invoering van de neutrale pakjes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Neutrale pakjes voor tabaksproducten dragen geen merklogo’s of merkkleuren. De verpakking bevat enkel de wettelijk verplichte informatie, een merknaam die op elk product ongeacht het merk uniform wordt weergegeven en dat op een achtergrond met dezelfde, onaantrekkelijke kleur. Vanaf volgend jaar zijn de sigaretten en roltabak die in ons land verkocht worden alleen nog zo verpakt.

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving – een samenwerkingsverband tussen 50 medische verenigingen en gezondheidsorganisaties – is blij met de maatregel. ‘Het is een belangrijke stap vooruit om een eerste rookvrije generatie te realiseren, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien en we hen beschermen tegen tabaksverslaving’, vertelt Marc Michils, algemeen directeur bij Kom op tegen Kanker.

Ontdaan van alle glamour

Uit onderzoek blijkt dat neutrale verpakkingen sigaretten voor jongeren veel minder aantrekkelijk maken. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk. Dat wordt vandaag vooral uitgedrukt via het sigarettenpakje, dat zelf een kleine reclamezuil geworden is. Jongeren zijn het meest gevoelig voor imago, nieuwe ontwerpen en innovatieve verpakkingen.

Hedwig Verhaegen, woordvoerder voor de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving: 'Een op de twee rokers sterft vroegtijdig aan zijn tabaksverslaving. In België zijn dat elk jaar 14.000 vermijdbare tabaksdoden. De tabaksfabrikanten slagen er telkens opnieuw in nieuwe, jonge rokers te werven om de rokers die stoppen of sterven aan hun verslaving te vervangen.’

‘We dweilen met de kraan open. De invoering van neutrale pakjes helpt om die kraan dicht te draaien. Het belemmert de tabaksindustrie in zijn opzet om jonge consumenten te misleiden omdat de pakjes niet langer hun reclamefunctie kunnen vervullen', aldus Verhaegen.

‘De helft van de rokers sterft door tabaksverslaving. Eén op de drie kankers wordt veroorzaakt door roken. Pakjes zonder imago en glamour kunnen het verschil maken in de strijd om jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving.’

Hedwig Verhaegen

woordvoerder Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en directeur Kennis & Beleid bij Kom op tegen Kanker

Hedwig Verhaegen

Bewezen succes

Met de beslissing volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Ierland en Australië. Die landen tonen aan dat een neutrale verpakking wel degelijk helpt om het roken terug te dringen.

In Australië is een vierde van de daling van het tabaksverbruik toe te schrijven aan de invoering van neutrale pakjes. En ook in Frankrijk ziet men het aantal rokers afnemen, mede als gevolg van de neutrale pakjes.

De aanhouder wint

Kom op tegen Kanker heeft samen met de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving liefst tien jaar geijverd voor deze maatregel. Het is dus een echte mijlpaal in onze strijd tegen het roken en meeroken en een belangrijke stap naar een rookvrije samenleving.