Palliatieve zorgen

Versterk de maximumfactuur voor meer betaalbare zorg

Delen

Kom op tegen Kanker pleit samen met Decenniumdoelen en zijn partners voor een verlaagd remgeldplafond voor de sociale maximumfactuur van 477 naar 250 euro. Die maatregel maakt de gezondheidszorg financieel toegankelijker voor meer dan 200.000 personen die het nu moeilijk hebben om hun zorg te betalen. De initiatiefnemers roepen de volgende regering op om werk te maken van een betere financiële bescherming voor die kwetsbare groepen.

Hoge gezondheidszorgkosten zijn immers moeilijk te dragen voor mensen in armoede. Het leidt er ook toe dat mensen zorg uitstellen en mensen zelfs in armoede duwen. ‘Ziek maakt arm, arm maakt ziek’, stellen armoedeorganisaties en organisaties die patiënten vertegenwoordigen vast.

België probeert de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te waarborgen door een breed stelsel van maatregelen. De maximumfactuur (MAF) beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag. De sociale maximumfactuur is van toepassing voor kwetsbare sociale groepen, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

Uit eigen zak

Toch blijft de betaalbaarheid van de zorg voor veel mensen een probleem. Het remgeldplafond ligt voor mensen die recht hebben op de sociale maximumfactuur nu op 477 euro. Voor gezinnen die een inkomen in de buurt van de armoedegrens hebben, is dat te hoog. Bovendien blijkt uit dossiers van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker dat mensen nog allerlei andere bijkomende medische kosten hebben die niet in aanmerking komen voor de MAF en die ze dus uit eigen zak moeten betalen.

Een man die zich tot het Kankerfonds wendde, zegt: ‘Ik kreeg in 2018 kanker van de mondbodem. In het jaar na mijn diagnose betaalde ik zo’n 4000 euro zorgkosten. Meer dan de helft ging naar sondevoeding. Dat was erg duur voor ons. Het inkomen van mijn vrouw en mij is in totaal 1495 euro per maand. Daarmee kunnen we amper onze gewone huishoudelijke uitgaven betalen’  

De versterking van de sociale maximumfactuur biedt dus voor meer dan 200.000 personen een concreet antwoord. Maar er zijn nog inspanningen nodig. Vele noodzakelijke uitgaven zijn vandaag nog niet gedekt door de verplichte ziekteverzekering. Kom op tegen Kanker roept samen met Decenniumdoelen en zijn partners op tot een breder debat over noodzakelijke kosten die vandaag nog niet gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering en door welke voorstellen dat verbeterd kan worden.

Thema's: Betaalbaarheid