Ambtenaar werkhervatting

'Werkgevers kunnen recht op aangepast werk niet meer naast zich neerleggen'

Delen

Wist je dat Kom op tegen Kanker ook ondersteuning biedt bij juridische vragen? Onze Kankerlijn is er voor een (anoniem) luisterend oor, een bemoedigend gesprek of advies. Daarnaast kun je er terecht met vragen over werkhervatting, verzekeringen, uitkeringen … In Hildes geval leidde haar vraag over werkhervatting tot een historisch moment. De rechter besliste dat werkgevers het recht op aangepast werk niet meer zomaar naast zich kunnen neerleggen. Voortaan kunnen de gevolgen van kanker als een handicap in juridische zin worden beschouwd. 

Enkele jaren geleden contacteerde Hilde (fictieve naam) ons via de Kankerlijn. Ze werkte als verkoopster in een winkel toen ze lymfeklierkanker kreeg. Anderhalf jaar later, na een periode van behandeling en herstel, mocht ze van haar behandelend arts en de adviserend arts van het ziekenfonds het werk gedeeltelijk hervatten. Enkele weken nadat Hilde haar werkgever contacteerde over die deeltijdse hervatting kreeg zij plots haar ontslagbrief toegestuurd. Volgens haar werkgever was er geen geschikt werk meer voor haar. 

Hilde nam contact op met de Kankerlijn omdat het ontslag voor haar heel onrechtvaardig voelde. Nadat we de feiten op een rijtje hadden gezet, adviseerden we Hilde om ook advies in te winnen bij het Gelijkekansencentrum Unia. Op basis van onze adviezen besloot ze haar ontslag aan te vechten voor de arbeidsrechtbank. In eerste instantie werd haar vordering afgewezen omdat de arbeidsrechtbank oordeelde dat het ontslag terecht was. Gesteund door Unia en haar vakbond tekende Hilde hoger beroep aan tegen dat vonnis. Het arbeidshof onderzocht de zaak opnieuw en concludeerde dat er bij het ontslag sprake was van discriminatie op basis van handicap.  

Het vonnis in Hildes zaak heeft belangrijke gevolgen. Want iemand met een handicap heeft volgens de antidiscriminatiewetgeving recht op redelijke aanpassingen.

Wim Geluykens

Onderzoeker-jurist

Wim Geluykens

Het was de eerste keer dat een Belgische rechter erkende dat de gevolgen van kanker of een kankerbehandeling als een handicap in juridische zin kunnen worden beschouwd. Een erkenning met belangrijke gevolgen, want iemand met een handicap heeft volgens de antidiscriminatiewetgeving recht op redelijke aanpassingen. Dat zijn doeltreffende en praktische maatregelen die de werkplek en/of het werk zelf aanpassen aan de noden van de persoon met een handicap (zoals de aanpassing van het arbeidsritme of de taakverdeling, of het voorzien in opleidingen) en die geen onevenredige belasting vormen voor de werkgever. Ook de mogelijkheid om het werk gedeeltelijk te hervatten bij of na ziekte kan een redelijke aanpassing zijn. In de zaak van Hilde besloot het arbeidshof dat de werkgever in de fout ging door haar direct te ontslaan, zonder nog maar na te gaan of redelijke aanpassingen in de vorm van gedeeltelijke werkhervatting mogelijk waren. De bewering van de werkgever dat hij ‘geen geschikt werk’ voor haar had, werd niet als geloofwaardig beschouwd omdat het bedrijf in kwestie meer dan tien winkelvestigingen uitbaatte en dus wel degelijk voldoende opties had om Hilde verder tewerk te stellen. 

Die historische beslissing van het arbeidshof erkende niet enkel dat Hilde ten onrechte werd ontslagen, maar gaf dus ook aan alle andere (ex-)kankerpatiënten aan dat zij recht kunnen hebben op aangepast werk en dat een werkgever dat niet zomaar naast zich neer mag leggen. Door haar eigen situatie aan te vechten, creëerde Hilde een grote positieve impact voor anderen.  

Dit is slechts één voorbeeld van hoe de stap naar de Kankerlijn waardevol kan zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen in een vergelijkbare situatie. Op het vlak van verzekeringen konden we bijvoorbeeld ook beleidsmakers overtuigen het recht om vergeten te worden in te voeren. Door de vele getuigenissen van mensen over de problemen die ze hadden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, konden we een sterk dossier opbouwen. En met resultaat.  

Aarzel dus zeker niet om onze Kankerlijn te contacteren met (juridische) vragen rond kanker. 

Thema's: Beleid Werk