Lessenpakketten De Pet op tegen Kanker

Lessenpakketten De Pet op tegen Kanker

Aan de hand van educatieve pakketten wil de campagne De Pet op tegen Kanker leerkrachten helpen om kanker bespreekbaar te maken in hun klas. Hoe ga je er als leerkracht mee om als een van je leerlingen de ziekte van dichtbij meemaakt? En hoe vertaal je dat naar interessante leerstof die past binnen de eindtermen? De antwoorden vind je in onze gratis lessenpakketten.

De lessenpakketten van de lagere school worden herwerkt in het voorjaar van 2020 om te voldoen aan de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen die vanaf september 2020 gelden. Bij elk lessenpakket dat je kunt downloaden, hoort een verhaal. 

De Pet op tegen Kanker, verhaal derde graad lager onderwijs

Lessenpakket derde graad

Het lessenpakket voor de derde graad 'Didactische bundel om in de klas rond het thema kanker te werken' (pdf) is enkel digitaal beschikbaar.

Bij het lessenpakket hoort ook een verhaal: 'Iedereen tegen Kanker'. Lees het!

De Pet op tegen Kanker, verhaal tweede graad basisonderwijs

Lessenpakket tweede graad

Het lessenpakket voor de tweede graad 'Didactische bundel om in de klas rond het thema kanker te werken' (pdf) is enkel digitaal beschikbaar.

Bij het lessenpakket hoort ook een verhaal: 'De Pet op tegen Kanker'. Het verhaal De Pet op tegen Kanker werd in september 2015 verspreid in alle Vlaamse scholen.

 

Kom op voor meester Rob!, verhaal De Pet op tegen Kanker

Lessenpakket eerste graad

Het lessenpakket voor de eerste graad 'Didactische bundel om in de klas rond het thema kanker te werken' (pdf)  is enkel digitaal beschikbaar.

Bij het lessenpakket hoort ook een verhaal: 'Kom op voor meester Rob'. De prentenboeken 'Kom op voor meester Rob!' werden in september 2016 verspreid in alle Vlaamse scholen.

 

De Pet op tegen Kanker verhaal tweede en derde kleuterklas

Lessenpakket tweede en derde kleuterklas

Het lessenpakket voor de tweede en derde kleuterklas is opgebouwd rond het prentenboek 'De heppiepet'. Je kunt het verhaal online lezen of de geanimeerde versie bekijken (YouTube).

Bij het lessenpakket horen verschillende onderdelen. We spreken in de bundels van mini-ankers:

  • Een activiteitenbundel omvat acht activiteiten en vier uitgewerkte hoeken. Er zijn twee versies die je kunt downloaden: een om af te printen (pdf) en een voor het digibord (pdf).
  • Een kopieerbundel: bij sommige activiteiten horen een of meer kopieerbladen. Dat zie je in het materialenoverzicht van elke activiteit. Ook hier zijn twee versies: een om af te printen (pdf) en een voor het digibord.
  • Woordkaarten die bij de activiteitenbundel horen. Je kunt de woordkaarten (pdf) downloaden.
  • Het liedje en de muziekfragmenten horen bij de activiteit 'Dat klinkt ... vrolijk!' Je kunt het liedje (mp3) downloaden en ook de muziekfragmenten (zip).
  • Via een ouderbrief kun je ouders betrekken bij het uitwerken van het mini-anker. Je kunt de ouderbrief (worddocument) downloaden. Je kunt de brief naar wens aanpassen.

De lessenpakketten maken deel uit van de campagne De Pet op tegen Kanker voor kinderen uit het Nederlandstalige kleuter- en basisonderwijs. Het is een samenwerking tussen Ketnet en Kom op tegen Kanker. Lees meer