Aminozuur PET-gebaseerde raiotherapie met behulp van 'dose painting' bij glioblastoma patiënten

Biomedisch
Promotors:
Ingeborg Goethals (Ugent)
Project Partners:
UZGent
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€538.800

Samenvatting

Glioblastoom patiënten worden vandaag met een combinatie van chirurgie, radiotherapie en chemotherapie behandeld, maar hebben ondanks deze aanpak nog steeds een slechte prognose. Er werden reeds heel wat medicijnen getest, echter zonder resultaat. Deze onderzoekers hebben daarom besloten een andere aanpak te onderzoeken, namelijk ‘dose painting’. Vandaag wordt de dosis voor bestraling bepaald aan de hand van een MRI en/of CT scan waarbij de structuur duidelijk wordt afgelijnd en de tumor vervolgens een uniforme dosis krijgt toegediend. Deze onderzoekers zijn echter van mening dat er meer aandacht aan het biologisch karakter van de tumor dient besteed te worden, namelijk dat niet alle tumorcellen even agressief zijn. Het zou volgens deze onderzoekers waardevol zijn om de meest agressieve delen van de tumor met een hogere dosis radiotherapie te bestralen en een lagere dosis te gebruiken voor minder agressieve tumordelen. Om een dergelijk therapieplan op te stellen is er nood aan aanvullende informatie. Deze biologische informatie wordt doorgaans door de PET scan geleverd. Deze onderzoekers zullen in dit project twee verschillende contraststoffen, FET en FELP, onderzoeken en hun potentieel om de agressiviteit van het glioblastoom aan te tonen. In een klinische studie zal vervolgens de vergelijking gemaakt worden tussen (1) therapieplan obv een MRI scan, (2) obv een FET-PET scan en (3) obv een FELP-PET scan.