Analyse van het potentieel van extracellulaire vesikels als biomerker voor ovariumkanker in een vroeg stadium

Biomedisch
Promotors:
Hannelore Denys (Ugent)
Project Partners:
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€37.500

Samenvatting

Ovariumkanker is een ‘silent killer’. Ovariumkanker is moeilijk te diagnosticeren in een vroegtijdig stadium, omdat de symptomen pas optreden bij een gevorderde ziekte. Als resultaat, wordt de diagnose zelden gesteld voordat de kanker zich verspreidt. Wanneer ovariumkanker gediagnosticeerd en behandeld wordt in een vroeg stadium, is deze vaak te genezen. Echter, wanneer de diagnose in een laat stadium wordt gesteld, is ovariumkanker geassocieerd met een vijfjaarsoverleving van 35%. Een vroege detectie is de sleutel in de reductie van de mortaliteit door ovariumkanker.
Extracellulaire vesikels (EV), kleine blaasjes die proteïnes, lipiden en nucleïnezuren bevatten, worden vrijgesteld door kankercellen en circuleren in de bloedbaan. Hun moleculaire inhoud is een vingerafdruk van de vrijstellende cellen en zij zijn rijk aan sterk geselecteerde biomarkers die anders slechts een erg kleine proportie van het totaal moleculaire bloedinhoud zouden uitmaken. Initieel zullen we de isolatie van EV uit plasmasamples en het uitvoeren van proteïne-analyse optimaliseren. Uiteindelijk zullen EV-proteïnesignaturen in plasmasamples van vrouwen met ovariumkanker versus controlevrouwen geïdentificeerd en gevalideerd worden. Standaardisering en reproduceerbaarheid zijn cruciaal in het succesvol ontdekken van een biomarker. EV-proteïnesignaturen zullen de detectie van ovariumkanker in een vroeg stadium een haalbaar doel maken.