Bev-IP: neoadjuvante combinatietherapie met bevacizumab voor colorectale peritoneale metastasen

Biomedisch
Promotors:
Wim Ceelen (Ugent)
Project Partners:
UZGent
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€270.000

Samenvatting

Patiënten met een ernstige vorm van darmkanker kunnen ook uitzaaiingen in het buikvlies vertonen, namelijk peritoneale metastasen. Deze patiënten worden doorgaans behandeld met chirurgisch verwijderen van de buikvliesknobbeltjes en het spoelen van de buik met verwarmde chemotherapie. Jammer genoeg hervallen toch nog de helft van deze behandelde patiënten en is er dus nood aan nieuwe of aanvullende behandelingen. Deze onderzoekers doen actief onderzoek naar het potentieel van een combinatietherapie die voor de operatie aan de patiënten reeds wordt toegediend en op deze manier de tumor reeds verkleind. Ze willen namelijk de combinatie van bevacizumab en klassieke chemotherapie die voor de operatie wordt toegediend onderzoeken en het effect hiervan op de kans op herval in kaart brengen. Op deze manier hopen ze de levensverwachting van deze patiënten te verbeteren. De klinische studie werd reeds opgestart, maar vragen extra financiering aan om het gehoopte inclusie-aantal van 60 patiënten te kunnen bereiken.