De aanpak in de oncologie van communicatie bij anderstalige patiënten: Een exploratie van het voorkomen, het ontstaan en de effecten van communicatieproblemen tijdens tolk-gemedieerde consultaties.

Psychosociaal
Promotors:
Johan Wens (UAntwerpen)
Project Partners:
KU Leuven
UAntwerpen
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€291.050

Samenvatting

Een goede communicatie tussen arts en patiënt is essentieel voor een optimale zorgverlening. In de oncologie kan deze communicatie bemoeilijkt worden door de specifieke topics die aan bod dienen te komen: slecht nieuws, complexe behandelschema’s, waarheidsmededeling… De communicatie wordt nog complexer wanneer beide partijen niet dezelfde taal spreken en een tolk noodzakelijk is om elkaar te verstaan.
Doel van dit onderzoek bestaat erin om na te gaan hoe een tolk de communicatie tussen oncoloog en patiënt beïnvloedt. Enerzijds willen we nagaan welke feitelijke en klinische informatie er gecommuniceerd wordt tijdens een oncologisch consult maar ook hoe emoties hierbij worden overgedragen. Daarnaast willen we ook nagaan welke impact de aanwezigheid en de tussenkomst van een tolk heeft op de communicatie tussen arts en patiënt, zowel op de feitelijke en klinische communicatie als op de uitdrukking van emoties tussen patiënt en arts.
Daartoe zetten we een ‘mixed methodology’ studie op waarbij gebruik gemaakt wordt van literatuuronderzoek, video-analyses, interviews en focusgroepen met als uiteindelijke doel om adviezen te formuleren naar patiënten en hun familieleden, maar ook naar artsen en tolken om beter en bewuster om te gaan met deze communicatieproblemen.