De rol van SOX11 in T-ALL

Biomedisch
Promotors:
Pieter Van Vlierberghe (Ugent)
Project Partners:
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€42.000

Samenvatting

T-cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) is een agressieve hematologische aandoening waarvan de huidige behandeling ontoereikend is. We hebben T-ALL-patiënten geïdentificeerd met verhoogde expressie van SOX11, een transcritpiefactor die normaal niet in T-cellen tot expressie komt, wat suggereert dat SOX11 mogelijks een oncogen is in T-ALL. Interessant is dat T-ALL patienten met hoge SOX11 vooral voorkomen in de TAL/LMO genetische subgroep en geassocieerd zijn met genetische inactivatie van PTEN, een negatieve regulator van de PI3K-AKT-signalisatie. Om te testen als SOX11 een oncogene driver is van TAL/LMO-gebaseerde T-ALL, hebben we een nieuw R26-SOX11-muismodel ontwikkeld en hebben SOX11 conditioneel tot expressie gebracht in T-cellen met en zonder Pten. Hierdoor kunnen we de potentiële oncogene coöperativiteit tussen SOX11 en PI3K-AKT-signalisatie evalueren in vivo. We hebben ook een opvallende correlatie tussen de aanwezigheid van de veelvoorkomende MYCN P44L mutatie en hoge SOX11 expressie in TAL/LMO-herschikte T-ALL's vastgesteld, wat suggereert dat MYCN mogelijks SOX11 activeert tijdens oncogene T-celtransformatie. Wij geloven dat SOX11 een cruciale rol speelt bij de transformatie van gezonde T-cellen naar TAL/LMO herschikte T-ALL. Moleculaire inzichten in SOX11-gedreven T-ALL kunnen uiteindelijk leiden tot de identificatie van nieuwe, ‘drugable’ targets en voor de ontwikkeling van betere en minder toxische behandelingen voor een subset van T-ALL-patiënten.