Een fase II studie met stereotactische lichaamsbestraling in combinatie met pembrolizumab voor de behandeling van uitzaaiingen van melanoom.

Biomedisch
Promotors:
Lieve Brochez (Ugent)
Project Partners:
UZ Brussel
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€272.300

Samenvatting

Patiënten met uitgezaaid melanoom hebben doorgaans een slechte prognose. Pembrolizumab, een antilichaam dat het afweersysteem activeert om de melanoomcellen aan te vallen, is in staat om indrukwekkende klinische responsen te induceren bij deze patiënten. Helaas werkt deze behandeling niet bij iedereen. Preklinische data tonen aan dat door pembrolizumab te combineren met radiotherapie het aantal responsen toeneemt en langdurige overleving wordt bevorderd. Het doel van het huidige project is om het effect van pembrolizumab te versterken door dit te combineren met stereotactische radiotherapie op een van de uitzaaiingen. Beide behandelingen zijn in staat om het eigen afweersysteem te activeren waardoor de tumor wordt aangevallen. Gezien de complexiteit van ons afweersysteem speelt timing van beide therapieën een belangrijke rol. Door deze specifieke behandelingssequentie hopen we de kans op klinische respons te kunnen verbeteren. Dit project maakt het mogelijk om de werkzaamheid van deze combinatietherapie in een klein aantal patiënten na te gaan, alvorens grotere gerandomiseerde studies dienen opgezet te worden.