Enhancer logica ontcijferen om fenotype switching in melanomen te sturen

Biomedisch
Promotors:
Stein Aerts (KU Leuven)
Project Partners:
KU Leuven
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€37.500

Samenvatting

Melanoom is de gevaarlijkste vorm van huidkanker en een van de meest agressieve en moeilijk behandelbare kankers. Recent zijn er verschillende gerichte therapieën ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met specifieke mutaties. Helaas is de responsiviteit van korte duur en ontstaat er bijna steeds resistentie tegen deze therapieën. Een van de oorzaken voor de ontwikkeling van resistentie is een fenomeen genaamd “fenotype switching”. Deze switch kan beschouwd worden als een ontvluchtingsroute aangezien het de melanoomcellen toelaat om heen en weer te transformeren tussen een therapiegevoelig (‘proliferatief’) en een therapieresistent fenotype (‘invasief’). Daarbij kunnen melanoomcellen met een invasief fenotype vlugger migreren en metastaseren waardoor het melanoom moeilijker te behandelen is en zelfs fataal kan zijn.
Het is daarom cruciaal het onderliggend regulatorische netwerk van fenotype switching in melanomen te begrijpen om de efficiëntie van gerichte therapieën te verhogen en het risico op resistentie te voorspellen of mogelijks zelfs vermijden.

Om de genregulatoire veranderingen die instaan voor fenotype switching in kaart te brengen zal dit project een subset van de regulatorische regio’s in het genoom bestuderen gedurende de switch, genaamd enhancers. Enhancers spelen een centrale rol in het controleren van gen-expressie en bepalen dus mee het fenotype van melanoomcellen. Daarom heeft dit project als doel de enhancerlogica achter de fenotype switch te ontrafelen. Daarnaast zal getracht worden in te grijpen gedurende de transitie en deze voorkomen door het moduleren van enhancers die essentieel zijn voor de switch. Het begrijpen en moduleren van enhancers en genregulatorische netwerken kan dus nieuwe routes openen voor het rationeel ontwikkelen van (combinatorische) therapieën tegen melanoom. Daarbij zal het ontcijferen van enhancerlogica helpen bij het interpreteren van de functionele impact van de vele SNPs en mutaties in niet-coderende regio’s.