Gerandomizeerd fase II klinisch onderzoek naar de doeltreffendheid van adjuvante therapie met lichaamseigen TriMix-DC dendritische cellen met of zonder PD-1 inhibitie na resectie van melanoom macrometastasen.

Biomedisch
Promotors:
Bart Neyns (UZ Brussel)
Project Partners:
UZ Brussel
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€650.000

Samenvatting

Na de resectie van macrometastasen van melanoom (AJCC stadia IIIB/C en IV) blijven patiënten een hoog risico lopen op herval en overlijden aan melanoom. In voorafgaand gerandomiseerd fase II-onderzoek toonde onze onderzoeksgroep aan dat de kans op ziektevrij overleven in deze patiëntenpopulatie met 30 % werd verbeterd één jaar na de randomisatie. In het huidige project stellen we voor een gerandomiseerd fase II klinisch onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid van adjuvante therapie met lichaamseigen TriMix-DC dendritische cellen met of zonder PD-1-inhibitie na resectie van melanoom-macrometastasen.