Het optimale werkproces voor het gebruik van vloeibare biopsies in onderzoeks- en klinische toepassingen.

Biomedisch
Promotors:
Patrick Pauwels (UAntwerpen)
Project Partners:
UAntwerpen
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€32.500

Samenvatting

De uitbreiding van beschikbare doelgerichte therapieën voor tumorspecifieke veranderingen heeft de moleculaire karakterisatie onmisbaar gemaakt in de behandeling van kankerpatiënten. Hoewel weefselbiopsieën gelden als de gouden standaard, hebben ze ook belangrijke beperkingen. Vloeibare biopsieën, waarbij er naar tumorkenmerken (circulerend cel-vrij DNA en RNA) in het bloed gekeken worden, zijn ontwikkeld als complementaire techniek.
In mijn doctoraatsonderzoek ben ik verschillende (pre-)analytische condities gaan onderzoeken die het resultaat van het vloeibare biopsie-onderzoek kunnen beïnvloeden. Op basis van deze resultaten heb ik een overzicht van de optimale condities kunnen opstellen. Dit werkproces heb ik ook uitgetest in een multicentrische studie in België, waarbij ik op zoek ben gegaan naar tumorkenmerken (circulerend cel-vrij DNA) in het bloed van longkankerpatiënten.
Het laatste deel van mijn doctoraatsonderzoek bestaat uit het vervolledigen van dit werkproces. Tijdens deze multicentrische studie heb ik gemerkt dat koude temperaturen een slecht effect hebben op de speciale bloedcollectie tubes en dus ook op het resultaat van de vloeibare biopsie. Verder heeft mijn onderzoek aangetoond hoe we meerdere tumorkenmerken (circulerend cel-vrij DNA en RNA) uit hetzelfde staal kunnen halen. Op deze manier kan de mate van moleculaire informatie verhoogd worden. Het analyseren van het circulerend cel-vrij DNA en RNA uit stalen van pancreaskankerpatiënten kan helpen in het ontdekken van nieuwe biomerkers. De Emmanuel van der Schueren afwerkersbeurs zal het mij mogelijk maken om mijn doctoraatsonderzoek naar het gebruik van vloeibare biopsieën in onderzoeks- en klinische setting af te werken.