Implementatie van het Zorgprogramma Laatste Levensdagen ter verbetering van de zorg- en levenskwaliteit aan het levenseinde op acute geriatrische ziekenhuisafdelingen

Psychosociaal
Promotors:
Vrije Universiteit Brussel
Project Partners:
Vrije Universiteit Brussel
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€220.102

Samenvatting

Onderzoekers van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent ontwikkelden een Zorgprogramma Laatste Levensdagen om de zorg aan het levenseinde van ouderen die sterven op acute geriatrische ziekenhuisafdelingen te verbeteren. Het programma bestaat uit: een Zorgleidraad, een aantal ondersteunende documenten zoals brochures voor het personeel en voor naasten van stervende patiënten, en een implementatiehandleiding die het personeel helpt om, samen met een implementatiecoach, het Zorgprogramma stap voor stap over een periode van zes maanden op de afdeling te implementeren. Met de steun van Kom op tegen Kanker wordt dit programma verder uitgerold in de geriatrische ziekenhuisafdelingen in Vlaanderen.