Inloophuis Fika

ZOC/Zorgorganisaties
Promotors:
nikie maes (FIKA VZW)
Project Partners:
FIKA VZW
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€214.399

Samenvatting

Fika verhoogt het welbevinden en de veerkracht van mensen, na ernstige en langdurige ziekte of met chronische ziekte, door aandacht te geven aan thema’s die behoren tot hun leefwereld. Fika brengt mensen op een innovatieve en laagdrempelige manier samen, inspireert hen en komt op voor hun belangen. Fika streeft naar een succesvol herstel en re-integratie in de samenleving van zowel de (ex)zieken als hun naasten.

FIKA doet dit door het organiseren van een mobiel FIKA-huis waar ontmoeting, reflectie en samen ondernemen centraal staan.
In de praktijk vertaalt zich dit in een toegankelijke en fysieke ruimte waar mensen die een kankerbehandeling achter de rug hebben en hun naasten zich welkom voelen. Culturele activiteiten, workshops en persoonlijke begeleiding werken ondersteunend om stappen te zetten in een nieuwe realiteit van leven na kanker/leven na langdurig ziek zijn.