Kenniscentrum Samen in

ZOC/Zorgorganisaties
Promotors:
Latifa Chebaa Aminou (MOPA)
Project Partners:
MOPA
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€144.399

Samenvatting

Het Kenniscentrum streeft ernaar om hét Expertisecentrum en Referentiecentrum in Vlaanderen te worden voor professionelen die in contact komen met patiënten met een migratieachtergrond in een palliatieve situatie. Een sterk verweven Vlaamse netwerkorganisatie die nationale en internationale vakkennis en expertise verzamelt, verrijkt en deelt

Om uit te groeien tot een volwaardig begrip bij professionelen in de zorgsector, welzijnssector, scholen en politiek als het referentiepunt zoekt het Kenniscentrum Samen In financiële ondersteuning. Professionelen kunnen er terecht voor kwalitatief en beleidsmatig advies, vorming en sensbilisering en daarnaast fungeert het Kenniscentrum ook als coördinatiepunt voor lokale zorgkernen. De doelgroep is steeds palliatieve patiënten met een migratieachtergrond.