Kritieke stappen op weg naar precisietherapie voor Epstein-Barr virus gedreven grootcellige B-cel lymfomen

Biomedisch
Promotors:
Thomas Tousseyn (KU Leuven)
Project Partners:
KU Leuven
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€37.500

Samenvatting

‘Immuuntherapie’ is een snel evoluerend onderzoeksdomein waarbij het immuunsysteem van patiënten ingeschakeld wordt om kanker te bestrijden. Deze therapieën hebben veelbelovende resultaten in tal van verschillende kankertypes waaronder verschillende non-Hodgkin lymfomen. Desalniettemin kunnen we op dit moment niet bepalen welke patiënten baat hebben van deze therapieën noch waarom dit zo is. Om zulke complexe systemen als de interacties tussen tumor en het immuunsysteem te onderzoeken is er nood aan geavanceerde technieken die naast een veelvoud aan parameters ook de ruimtelijke verdeling van immuuncellen in een tumor kunnen bepalen. Zulke “high-multiplex tissue staining” technieken zijn recent ontwikkeld maar nog niet beschikbaar in België
Ongeveer 100 personen ontwikkelen een Epstein-Barr virus gedreven diffuus grootcellig B-cel lymfoom (EBV+ DLBCL) in Vlaanderen per jaar. Deze lymfomen hebben een slechte prognose (3-jaar overleving 30-50%) en zijn een veelbelovende kandidaat voor ‘Immuuntherapie’. Deze kanker ontwikkeld zich namelijk door een samenspel van immuunsuppressie, een oncogeen virus (EBV) en chronische immuunstimulatie. Deze 3 factoren hebben allemaal een impact op het immuunsysteem en bijgevolg de immuuncellen aanwezig in een tumor.
In dit project worden de immuuncellen in de omgeving van een van zowel verschillende types EBV+ DLBCL als EBV- DLBCL als in kaart gebracht met een nieuwe techniek en gekoppeld aan ‘whole exome sequensing’ en klinische data. Zo kunnen we inzicht te krijgen in de aard en functie van deze immuuncellen en hun klinische belang in deze ziekte. Op die manier kunnen de (immuun)therapeutische mogelijkheden in kaart gebracht worden.
Met dit project zullen we een nieuwe techniek naar België brengen die noodzakelijk is om de mogelijkheden van immuuntherapie verder te onderzoeken en aanbieden aan andere onderzoeksgroepen. We zullen immuuntherapie ook een stap dichter te brengen naar patiënten met EBV+ DLBCL.