Kwaliteitsmonitoring- en verbetering in de gespecialiseerde palliatieve zorg in Vlaanderen: overdracht van taken tussen de Onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde en de Federatie Palliatieve zorg tot aan de inkanteling in het'Vlaams lnstituut voor

Psychosociaal
Promotors:
Joachim Cohen (Vrije Universiteit Brussel)
Project Partners:
Vrije Universiteit Brussel
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€18.368

Samenvatting

Sinds 2009 is de onderzoeksgroep ‘Zorg Rond het Levenseinde’ (ZRL) bezig met de ontwikkeling, implementatie en bestendiging van een instrument gebaseerd op kwaliteitsindicatoren (QI’s) bedoeld voor kwaliteitsverbetering in de gespecialiseerde zorginitiatieve thuis en in het ziekenhuis. In 2014 startten we aan de hand van een financiering van KOTK met een grootschalig implementatieproject in Vlaanderen. In 2017 zetten we deze implementatie verder met een overbruggingskrediet van KOTK, tot de indicatoren set zou kunnen inkantelen in het bestaande Vlaams Indicatoren project voor de Algemene Ziekenhuizen (VIPkwadraat). Echter, VIPkwadraat heeft de samenwerking voorlopig bevroren. De overheid heeft vertraging opgelopen met de oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), een overkoepelend orgaan dat verantwoordelijk zal zijn voor de inspectie en kwaliteitsborging van de gezondheidszorg over alle sectoren heen. Zowel VIPkwadraat, als de indicatoren zullen op termijn onder dit instituut vallen. Pas nadat de oprichting van dit instituut voltooid is, wil men verder werken aan de inkanteling. Om continuïteit te garanderen en het instrument verder over te dragen naar de sector, voert de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) samen met de Onderzoeksgroep ZRL dit overgangsproject uit om de taken van de teambegeleider over te nemen in het ondersteunen van de palliatieve teams bij de kwaliteitsmonitoring en -verbetering tot de inkanteling in VIKZ, met een maximum periode van 1 jaar.