Monitoren van kwaliteit van palliatieve zorg aan de hand van kwaliteitsindicatoren: overbrugging van de metingen tot de indicatoren geïntegreerd zijn in het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)

Psychosociaal
Promotors:
Joachim Cohen (Vrije Universiteit Brussel)
Project Partners:
Vrije Universiteit Brussel
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€73.384

Samenvatting

De gebeurde implementatie van de kwaliteitsindicatoren binnen de palliatieve zorgvoorzieningen biedt perspectieven op verdere bestendiging. Er zijn concrete engagementen ten behoeve van de bestendiging door VIP² en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Echter, onder andere door de dynamiek van opstartende kwaliteitsprojecten vanuit de overheid, is er een periode (van ongeveer een jaar) nodig om deze overdracht volwaardig af te ronden. Samen met de leden van het bureau van VIP² en de Federatie willen wij voor dit overgangsjaar een beperkt overbruggingskrediet aanvragen bij Kom Op Tegen Kanker.
In de overbrugging die we voorzien voor een periode van 1 jaar (1/07/2017 tot 30/06/2018) zullen we volgende taken uitvoeren:
- Creatie van een digitaal platform voor de documenten nodig voor de meting van de teams
- Ondersteuning van de teams in de vorm van de helpdesk en dataverwerking, zowel de teams die al even bezig zijn met het meten als de teams die nieuw willen opstarten
- Supervisie op de kwaliteit van de documenten, de dataverwerking en het uitdraaien van de rapporten
- Het inkantelen van de indicatoren in het VIP²/VIZK door gesprekken te voeren met de bestuurders van VIP²/VIKZ en de sector
- Het uitwerken en implementeren van de module in het e-dossier waarvoor de dataflow en financiering reeds werd vastgelegd