"Myeloid-derived suppressor cells" als target in de strijd tegen eierstokkanker

Biomedisch
Promotors:
An Coosemans (KU Leuven)
Project Partners:
KU Leuven
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€42.000

Samenvatting

Eierstokkanker is een zeer agressieve kanker. Doordat klachten vaag of afwezig zijn, wordt de ziekte meestal pas in een laat stadium gediagnosticeerd en is de overlevingskans zeer laag. Uiteindelijk sterft 80% van de patiënten. Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij zowel het ontstaan van kanker als de progressie ervan. Cellen van het immuunsysteem zijn in staat om tumorcellen te herkennen en te vernietigen. Echter, tumorcellen hebben manieren gevonden om het immuunsysteem te ontwijken, maar ook om immuun cellen in hun buurt van een positief naar een negatief profiel te laten veranderen (immuun suppressie). Immunotherapieën, die dit immuunsysteem manipuleren, kennen de laatste jaren een enorme opmars, met succesverhalen voor bepaalde kankers, zoals huidkanker, maar helaas met beperkt succes voor eierstokkanker. Een mogelijke verklaring voor dit falen van dezelfde soort immuuntherapie bij bepaalde kankers (en bij andere niet) ligt vermoedelijk in het feit dat het gedrag van het immuunsysteem anders en specifiek is voor elke kanker. Onze groep heeft aangetoond dat – in contrast tot wat er nu werd aangenomen – “myeloid-derived suppressor cellen” (MDSC) een cruciale rol spelen in immuun suppressie bij eierstokkanker. In dit project gaan we zoeken naar een succesvolle therapie gericht tegen MDSC om dan daarna in een volgend project een therapeutische combinatie te gaan ontwikkelen waarbij we zowel de immuun suppressie willen elimineren als de positieve immuun effecten willen stimuleren