Oncologie@Home: reduceren van aantal en duur van ziekenhuiscontacten door optimaliseren van transmurale oncologische zorg en behandeling.

Psychosociaal
Promotors:
Koen Van Eygen (Algemeen Ziekenhuis Groeninge Kortrijk)
Project Partners:
Other
Algemeen Ziekenhuis Groeninge Kortrijk
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€178.200

Samenvatting

Oncologische patiënten dienen met steeds grotere frequentie het dagziekenhuis te bezoeken. Er is duidelijk een evolutie van laagfrequente therapie naar hoogfrequente minder toxische therapie. Deze dagziekenhuisbezoeken zijn emotioneel belastend voor de patient, verhinderen een normaal sociaal bestaan en genereren ook telkens uitgesproken kosten voor patiënt en maatschappij (via het systeem van forfaits bij veel van deze dagziekehuisbezoek, ook al gebeurt er de facto weinig laboratoriumonderzoek of beeldvorming). Het is mogelijk om een deel van deze gespecialiseerde zorg thuis uit toe te dienen. In ons project willen we dat stapsgewijs aanpakken:
- stap 1: voorbereiding van het dagziekenhuisbezoek op dag -1 (bloedname, voorbereiding dossier en chemotherapie, dit alles door verpleegkundigen met bijzondere bekwaming oncologie), zodat patiënt op dag 0 onmiddellijk aan zijn/haar therapie kan beginnen en zo kort mogelijk op dagziekenhuis verblijft. Ook bloedtransfusies kunnen op die manier worden voorbereid. Dagziekenhuisbezoeken wegens "uitstel" kunnen zelfs helemaal worden vermeden. Relatief banale problemen kunnen thuis door de huisarts worden aangepakt ipv op dagziekenhuis.
- stap 2: Eenvoudige, weinig toxische therapie via niet-intraveneuze weg (oraal, subcutaan) wordt thuis verstrekt ipv op dagziekenhuis. Patiënt komt met veel lagere frequentie naar het ziekenhuis voor herevaluatie.
- stap 3: Eenvoudige, weinig toxische IV chemotherapie wordt thuis toegediend.
Een deel van deze activiteiten kan via klassieke nomenclatuur voor thuisverpleging worden vergoed. De nomenclatuur loopt echter achter op de realiteit. Met dit proefproject willen we ook aan de overheid aantonen dat dergelijke aanpak haalbaar en kosteneffectief is en vermoedelijk ook de patiënten kost doet dalen mits aangepaste nomenclatuur. Het is de bedoeling om met dit project 20 tot 30 patiënten per dag te bedienen eenmaal het volop loopt.