Onderzoek naar de functionaliteit van PHF6 in normale en kwaadaardige T-cel ontwikkeling en naar zijn samenwerking met andere oncogenen in zebravismodellen

Biomedisch
Promotors:
Frank Speleman (Ugent)
Project Partners:
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€45.515

Samenvatting

T-cel acute leukemie (T-ALL) is een agressieve vorm van bloedkanker waarbij de normale T-cel ontwikkeling verstoord wordt en komt voor bij kinderen, adolescenten en volwassenen. T-ALL is een genetisch heterogene aandoening, waarbij verschillende genetische afwijkingen samen bijdragen tot het ziektebeeld. Huidige behandelingsprotocollen voor T-ALL patiënten bestaan uit intensieve chemotherapie en bieden overlevingskansen van 75% bij pediatrische en 50% bij volwassen patiënten. Men streeft echter naar meer gerichte en patiënt-specifieke behandelingsstrategieën, maar hiervoor is een grondigere kennis van de moleculaire basis van deze ziekte vereist. In het Centrum voor Medische Genetica (CMGG) vormt het onderzoek naar nieuwe genetische defecten van belang in T-ALL ontwikkeling een belangrijk zwaartepunt, Met deze kennis dragen we bij tot aanknopingspunten voor nieuwe behandelingsprotocollen voor T-ALL patiënten. In 2010 heeft onze onderzoeksgroep bijgedragen tot de ontdekking van een nieuwe X-chromosoom gebonden tumorsuppressor, genaamd PHF6, waarvan het belang in T-ALL ontwikkeling onderstreept wordt door de hoge frequentie van T-ALL patiënten met een genetisch defect in dit specifieke gen.
In mijn doctoraatsproject heb ik bijgedragen tot ontwikkelen van een zebravis model om functionele rol van PHF6 in normale T-cel ontwikkeling en maligne T-cel transformative te onderzoeken. Daarnaast bieden de resultaten van dit onderzoek nieuwe kennis omtrent de samenwerking van genetische afwijkingen in het PHF6 gen met andere reeds gekende genetische defecten in het ontstaan van acute T-cel leukemie. Verder onderzoek zal zich toespitsen om de samenwerking van deze genen verder te ontrafelen en belangrijke spelers in deze genetische netwerken te identificeren. Ik beoog de resultaten van dit onderzoek finaal uit te werken tot een publicatie met hoge impact, die tevens zal bijdragen tot het finaliseren van mijn doctoraal proefschrift.