Onderzoek naar de veelzijdige voordelen van denosumab drug repurposing in de strijd tegen humaan baarmoederhalskanker.

Biomedisch
Promotors:
Peter van Dam (UAntwerpen)
Project Partners:
UAntwerpen
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€42.000

Samenvatting

Baarmoederhalskanker(BHK)patiënten, voornamelijk diegene met een gevorderde vorm, hebben dringend nood aan nieuwe behandelingsopties om overleving en levenskwaliteit te verbeteren. Huidige behandelingen slaan niet voldoende aan omdat de kanker verschillende omzeilingsmechanismen heeft ontwikkeld. Zo stuurt het signalen uit die de lichaamseigen immuunweerstand in de tumoromgeving onderdrukt waardoor deze de tumor onvoldoende kan aanvallen en ook therapieën falen. Derhalve wordt er in het hedendaagse kankeronderzoek veel inspanning geleverd om de mechanismen achter dit fenomeen te ontrafelen en vervolgens uit te schakelen om de immuunrespons opnieuw te versterken. Meest recent wordt de RANK/L signaalpathway geïmpliceerd als een sleutel die vele types kanker, inclusief BHK, in staat stelt de immuunweerstand te omzeilen en daarenboven ook uitzaaiing stimuleert. Denosumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om skeletziekten zoals osteoporose te behandelen door deze RANK/L pathway te blokkeren. Dienvolgens zien we veel potentieel in het gebruik van denosumab om ook in BHK deze pathway te blokkeren en aldus diens ongewenste effecten uit te schakelen. Verschillende case reports en retrospectieve case series hebben zelfs reeds een synergistisch effect aangetoond van denosumab met immuun checkpoint inhibitie in de behandeling van gevorderd melanoma en niet-kleincellig longkanker. Daarenboven wordt de significantie van dit onderwerp onderlijnd door meerdere klinische studies die het potentieel van denosumab (al of niet in combinatietherapie) evalueren in verschillende soorten kanker. Echter, de rationale hierachter blijft onvoldoende begrepen en dient te worden uitgeklaard alvorens men op een fundamentele wijze denosumab kan aanwenden voor een nieuw behandelingsdoel, namelijk het bestrijden van kanker.
In dit project, streven we naar het verschaffen van diepgaande inzichten betreffende de verschillende functies van de RANK/L signaalpathway in BHK, het potentieel van deze te blokkeren en welke immuuncellen en immuunstimulerende – en uitzaaiingseffecten erdoor worden beïnvloed. Bovendien zullen we ook uitzoeken of nieuwe combinatiestrategieën met denosumab kunnen worden ontworpen en wat de meest interessante combinaties zijn om humaan BHK te bestrijden. Gezien de RANK/L signaalpathway in verschillende kankertypes een gelijkaardige rol speelt, zullen onze bevindingen ook een meerwaarde betekenen voor kankerbestrijding buiten het bereik van BHK alleen.