Onderzoek naar Immuun-checkpoint beeldvorming aan de hand van nanobies en de inhibitie van immuuncheckpoints – NICHE-studie

Biomedisch
Promotors:
Karine Breckpot (Vrije Universiteit Brussel)
Project Partners:
Vrije Universiteit Brussel
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€35.351

Samenvatting

In 2013 werd kanker immunotherapie, meer bepaald immuun checkpoint therapie, door Science uitgeroepen tot doorbraak van het jaar. Sindsdien worden checkpoint inhibitoren, zoals monoklonale antilichamen (mAbs), die zich richten tot “programmed death-1” (PD-1) en/of zijn ligand “programmed death ligand-1” (PD-L1), uitvoering bestudeerd. Dit blijkt uit het sterk toenemend aantal klinische trials met mAbs, zoals nivolumab en pembrolizumab, gericht tegen PD-1, en atezolizumab, avelumab en durvalumab gericht tegen PD-L1. Alhoewel immuun checkpoint therapie zijn werking al bewezen heeft, moeten er nog verschillende aspecten onder de loep genomen worden om immuun checkpoint therapie te optimaliseren. Éen van deze aspecten is het ontwikkelen van een theranostische tool die (1) kan voorspellen welke patiënten al dan niet zullen reageren op de behandeling; (2) patiënten kan opvolgen tijdens de behandeling en (3) een verbeterde behandeling biedt ten opzichte van mAbs omdat deze efficiënter kan binnendringen in tumoren en zo de interactie tussen PD-1 en PD-L1 efficiënter kan verbreken. Daarom willen wij in dit project nanobodies, het antigeen bindend gedeelte van antilichamen afkomstig van kameelachtigen, bestuderen als een theranostic voor immuun checkpoint therapie. Nanobodies bieden immers vele voordelen ten opzichte van mAbs. We hebben reeds een reeks nanobodies die binden met humaan PD-L1 volledig gekarakteriseerd. Dit leidde tot de selectie van een nanobody, K2, dat met sterke affiniteit bindt aan humaan PD-L1. We toonden reeds aan dat dit 99m-Technetium gelabeled nanobody in staat is humaan PD-L1 in beeld te brengen in de tumor door middel van beeldvorming. Bovendien konden we ook aantonen dat K2 in staat is de interactie tussen PD-1 en PD-L1 te verbreken en zo antigeenspecifieke T cel reacties verbeterd. In dit project willen we met behulp van beeldvorming bestuderen of PD-L1 gedetecteerd kan worden als antwoord op interferon-gamma geproduceerd door T cellen en of de beelden voorspellend zijn voor de uitkomst van de behandeling met avelumab of nanobody K2. Deze experimenten zijn van uiterst belang om klinische translatie van nanobody K2 mogelijk te maken.