Onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten aan de hand van een online bevragingssysteem en het kankerregister, met een eerste focus op longkanker

Psychosociaal
Promotors:
Cindy De Gendt (Stichting Kankerregister)
Project Partners:
Stichting Kankerregister
Ander
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€200.557

Samenvatting

Steeds meer mensen overleven kanker gedurende een langere tijd. Daarom wordt er alsmaar meer aandacht besteed aan de kwaliteit van leven na een kankerdiagnose. Om (ex-)kankerpatiënten een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te kunnen bieden, is het noodzakelijk om hun levenskwaliteit in kaart te brengen. Bovendien is er ook een grote nood aan dit soort gegevens vanuit de overheid, bijvoorbeeld binnen het kader van de bestaande systemen voor de evaluatie van de kwaliteit van zorg binnen de oncologie. Op dit ogenblik zijn er echter zeer weinig grootschalige gegevens rond levenskwaliteit na een kankerdiagnose beschikbaar voor Vlaanderen en wordt de levenskwaliteit van kankerpatiënten nog steeds niet structureel opgevolgd.

Om levenskwaliteit na een kankerdiagnose herhaaldelijk en efficiënt te kunnen meten, zal een (online) bevragingssysteem ontwikkeld worden, waarmee deze gegevens rechtstreeks verzameld kunnen worden bij de patiënten zelf. In eerste instantie zal dit systeem gebruikt worden om gegevens te verzamelen bij (ex )kankerpatiënten waarbij longkanker, één van de meest frequente kankers in Vlaanderen, werd gediagnosticeerd. Nadien zal dit systeem verder gebruikt kunnen worden om de levenskwaliteit na andere kankerdiagnoses efficiënt te onderzoeken. Na koppeling van de verzamelde gegevens met patiënt- en tumorkarakteristieken en met gegevens over diagnose en behandeling, zullen de gegevens geanalyseerd worden om na te gaan wat de specifieke problemen en noden zijn waar (ex )kankerpatiënten mee kampen. De zo bekomen resultaten kunnen nadien gebruikt worden om de oncologische zorg te evalueren en om aangepaste zorg te ontwikkelen om zo de levenskwaliteit na een kankerdiagnose te optimaliseren.

Dit project is een samenwerking tussen de Stichting Kankerregister en Kom op tegen Kanker.