Onderzoek van een rationeel onderbouwde combinatie van top-gerangschikte immuuntherapeutica voor de ontwikkeling van een nieuwe en effectieve immuuntherapie voor pancreaskanker

Biomedisch
Promotors:
Evelien Smits (UAntwerpen)
Project Partners:
UAntwerpen
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€65.000

Samenvatting

Pancreaskanker (PDAC) is de 3e dodelijkste kanker en het aantal patiënten stijgt nog steeds. Door de agressieve aard en het ontbreken van vroege symptomen wordt deze kanker in 85% van de gevallen zeer laat ontdekt waardoor vaak metastases zijn opgetreden. Hierdoor is de 5-jaars overleving amper 7%, het slechtste cijfer van alle kankers. Bovendien is dit percentage de voorbije decennia amper gestegen. De belangrijkste reden voor het falen van deze nieuwe therapieën is de tumor micro-omgeving. Meer specifiek zorgt de aanwezigheid van pancreas stellaat cellen voor vorming van een rigide stromaal schild rond de tumor zodat zo goed als alle behandelingen worden afgeweerd.
Daarom ontwikkel ik in dit translationeel project een nieuwe combinatie immuuntherapie die niet enkel de tumor maar ook het afwerende schild aanvalt. Hiervoor maak ik gebruik van een nieuwe combinatie immuuntherapie bestaande uit interleukine-15 en een CD40 agonist als immuun-stimulatoren. Zelf heb ik al aangetoond dat interleukine-15 gestimuleerde Natural Killer cellen in staat zijn om niet alleen de kankercellen maar ook de stellaatcellen te doden terwijl anderen het potentieel van CD40 agonisten in pancreaskanker reeds aantoonden. Echter, het therapeutisch effect van beide stoffen afzonderlijk kan nog een pak verbeterd worden. Daarom test ik in dit project het volledige potentieel van deze nieuwe combinatie strategie met behulp van in vivo muisexperimenten en ex vivo humane experimenten. In dit kader heb ik reeds een eerste survival experiment uitgevoerd op 2 verschillende PDAC muismodellen. De resultaten van dit experiment waren zeer interessant en bijzonder hoopvol aangezien de combinatie van beide stoffen leidde tot een objectieve antitumor respons in alle muizen waarbij de meerderheid van alle muizen zelfs volledig tumorvrij werd.
Om dit doctoraatsprojectproject te vervolledigen zal ik alle experimenten uitvoeren die nodig zijn om het werkingsmechanisme van deze nieuwe combinatie te ontrafelen. Daarnaast zal ik onze bevindingen valideren in een humaan ex vivo 3D organoid model. De resultaten van al deze experimenten zullen mij de nodige data verschaffen om mijn doctoraat af te werken. Meer nog, deze resultaten laten onze onderzoeksgroep toe om de stap te zetten naar een eerste klinische studie die eindelijk het lot van patiënten met pancreaskanker zou kunnen verbeteren.