Ontwikkelen en testen van de “Zorggids Laatste Levensdagen voor woonzorgcentra”

Psychosociaal
Promotors:
Tinne Smets (Vrije Universiteit Brussel)
Project Partners:
Ugent
Vrije Universiteit Brussel
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€338.010

Samenvatting

Van alle overlijdens in Vlaanderen van mensen van 75 jaar en ouder is 20% ten gevolge van kanker en 20% van de 75-plussers die door of met kanker zijn gestorven, woonde in het laatste levensjaar in een woonzorgcentrum. Daarnaast is geweten dat 20% van de 80-plussers en 50% van de 90-plussers tijdens de laatste maanden of jaren van hun leven in een woonzorgcentrum verblijft en dat 80% van hen daar ook overlijdt. Uit onderzoek blijkt dat echter de zorg aan het levenseinde in woonzorgcentra niet altijd optimaal is.
Goede zorg aan het levenseinde vereist continue beoordeling van de resident, tijdige symptoommanagement en excellente communicatie tussen alle betrokken partijen.
Specifieke doelstellingen van dit project zijn:
(1) De ontwikkeling van het Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor woonzorgcentra, bestaande uit een evidence-based klinische richtlijn voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van symptomen in de laatste levensdagen en een leidraad voor woonzorgcentra, bestaande uit aanbevelingen rond het herkennen van de stervensfase, communicatie met familie, het meten en registreren van symptomen, het verlenen van psychosociale en spirituele steun aan bewoners en hun familieleden, en interprofessionele en transmurale communicatie en samenwerking.
(2) De implementatie van dat Zorgprogramma.
(3) De evaluatie van het effect van het programma op de kwaliteit van de levenseindezorg en van het sterven
(3) De opmaak van een implementatiehandleiding

Het Zorgprogramma is niet enkel gericht op mensen met kanker, maar op alle ouderen in woonzorgcentra, zodat het mogelijk wordt tot echte verankering in de dagelijkse praktijk te komen, door het aanbieden en installeren van structuren of manieren van werken die voor iedere bewoner gelden.